DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA W WIELOSZCZEBLOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
REDAKTOR ZESZYTU Jerzy Kortan

CONTENT

 • Wstęp

  1. Örganisatorische Probleme der Integration von Unternehmen zu Kombinaten
   Jerzy Kortan
  2. Aktualne problemy zarządzania gospodarką i nauki o zarządzaniu w NRD
   Horst Stein
  3. Die Prognosen der Entwicklung der Leichttindustrie branchen. Über die Struktur der Modelle für Industriezweige und branchen
   Władysław Welfe, Jacek J. Sztaudynger, Krzysztof Markowski
  4. Problemy, doświadczenia i kierunki dalszego rozwoju i stosowania elektronicznego przetwarzania danych w NRD
   Harald Gläss
  5. PRZYCZYNKI

  6. Synthetische Methoden zur Bewertung der Tätigkeit von Grossbetrieben und die Anwendung der Systemanalyse
   Jan Duraj
  7. Zur Bestimmung notwendiger Bereiche der Zentralisation von Leitungsfunktionen unter den Bedingungen von Unternehmen mit vielen Teilbetrieben (KombinatSbetrieben d.U.)
   Jan Jeżak
  8. Zasady kompleksowego planowania postępu technicznego w przedsiębiorstwie
   Hans Riess
  9. Probleme von Änderungen während des Funktionierens-von Einrichtungen - aus der Sicht von Untersuchungen
   Czesław Sikorski
  10. 0 tworzeniu organizacyjnych form kierowania zadaniami kompleksowymi w przedsiębiorstwach i kombinatach
   Klaus Tragsdorf
  11. Optymalizacja planu zbytu i eksportu w ramach rocznego planowania programu produkcyjnego przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń
   Harry Drewel
  12. O doświadczeniach uzyskanych ze stosowania metod ekonomiczno-matematycznych w przemyśle obuwniczym w celu otrzymania informacji dla kierowania produkcją
   Klaus Apitzsch
  13. Uwagi dotyczące tworzenia w NRD kolektywnych form korzystania z techniki EPD
   Werner Hähner
  14. Modul-Modell der Lenkung von Wirtschaftsorganisationen
   Ryszard Kucharski
  15. Próby rozwiązania dużych żądań programowania liniowego w planowaniu 5-letnim kombinatów (zjednoczeń) i ich zakładów
   Brigitte Loose
  16. Algorithmus des Suchens einer optimalen zulässigen Lösung durch Korrigierung minimaler Planbeschränkungen
   Marek Miszczyński

  Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

  Recent Submissions