STRATEGICZNE PROBLEMY WZROSTU PRZEDSIĘBIORSTW
REDAKTOR ZESZYTU Jerzy Kortan

CONTENT

 • Wstęp

  1. Udział załóg w zarządzaniu przedsiębiorstwem państwowym (artykuł dyskusyjny )
   Ludwik Bar
  2. Poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych przez fuzje przedsiębiorstw
   John Cable
  3. Wykorzystanie miernika produkcji dodanej w procesie integrowania działalności przedsiębiorstw scalonych
   Jan Duraj
  4. 0 łączeniu przedsiębiorstw. Problemy przygotowania procesów łączenia przedsiębiorstw
   Walter H. Goldberg
  5. Formy przekształcania przedsiębiorstw branżowych w przedsiębiorstwa o układzie pionowym
   Ber Haus
  6. Działalność największych firm europejskich
   Alexis Jacquemin
  7. Integracja przemysłowych jednostek wytwórczych (analiza krytyczna stosowania zasady branżowej)
   Szymon Jakubowicz
  8. Podział funkcji między zarzęd a zakłady w przedsiębiorstwie wielozakładowym
   Kazimierz Janik
  9. Wzrost przedsiębiorstw a i jego główne czynniki
   Zoltan Komjati
  10. Strategiczne planowanie wzrostu przedsiębiorstw a
   Jerzy Kortan
  11. Wielkość organizacji a jej efektywność.
   Marian J. Kostecki
  12. Intensyfikacja funkcji handlowych w procesach wzrostu przedsiębiorstw (na przykładzie przemysłu lekkiego
   Krystyna Kucińska
  13. Sfery decyzyjne w zintegrowanym organizmie przemysłowym
   Jerzy Lisikiewicz
  14. O istocie struktur organizacji: skonsolidowana jedność czy niespójna wielość?
   Krzysztof Mreła
  15. Proces tworzenia kombinatów w przemyśle elektromaszynowym Polski. Aspekty organizacyjne
   Zbigniew Szeloch

  Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

  Recent Submissions