Redaktor zeszytu Zofia Zarzycka

  Recenzent zeszytu Kazimierz Zając

  Redaktor Wydawnictwa UŁ Bogusław Pielat

  Redaktor technicznyGrażyna Kaniewska

  Okładkę projektował Andrzej Prydel
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Z badań nad konsumpcją i rynkiem w warunkach kryzysu 

  Starzyńska, W.; Utnicki, T. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  In this work there are presented the results of studies carried out by the members of Research Unit on Consumption and Living Conditions from the Institute of Econometrics and Statistics, University of Lodz, and it is ...