Spis treści

1. Słowo wstępne
Zbigniew Anusik
2. Jak długo judaizm postrzegany był jako superstitio w pogańskim Imperium Romanum / How long Judaism was seen as superstitio in the pagan Roman Empire
Anna Kowalczyk
3. Rewizja daty nadania niepełnego prawa miejskiego Orli / Überprüfung des Verleihungsdatums des Staatsrechts Orla
Michał Sierba
4. Tolerancyjność i fanatyzm szlachty katolickiej w Rzeczypospolitej u progu Oświecenia / Tolerance and fanaticism of the Polish nobility at the beginning of the Enlightenment
Jerzy Józef Głowacki
5. Sejmiki lutowe 1792 r. w relacjach „Gazety Narodowej i Obcej” i „Gazety Warszawskiej” / The regional councils of February 1792 in reports „Gazeta Narodowa i Obca” and „Gazeta Warszawska”
Eliza Kwiatkowska-Jeznach
6. Łódzka zieleń w cieniu Wielkiej Wojny / Green areas in Łódź in the shadow of the Great War
Aneta Stawiszyńska
7. Internowanie oraz proces żołnierzy legionowych w Marmaros-Sziget w roku 1918 – we wspomnieniach księdza pułkownika Józefa Panasia – kapelana II Brygady Legionów Polskich / Internment and the process of the legion troops in 1918 – in the memorisof Father Colonel Josepha Panasia – chaplain of the Second Brigade of the Polish Legions
Przemysław Stawarz
8. Działalność Aleksandry Kołłontaj w świetle publikacji szwedzkiego dziennika „Dalpilen. Tidning för Falu län och stad” (1915–1926) / Alexandra Kollontai’s activity in the light of Swedish magazine „Dalpilen. Tidning för Falu län och stad” (1915–1926)
Jan Ratuszniak
9. Igrzyska olimpijskie w Berlinie w roku 1936 w oczach przebywających w Niemczech Amerykanów / Olympic Games in Berlin in 1936 in the eyes of Americans who came to Germany
Paulina Sołuba
10. Kwestia mniejszości węgierskiej w Czechosłowacji, Rumunii i Jugosławii okresie międzywojennym na łamach „Spraw Narodowościowych” (1927–1939) / The question of Hungarian minority in Czechoslovakia, Romania and Yugoslavia in the interwar period in the periodical „Sprawy Narodowościowe” („Nationality Questions”) 1927–1939
Aleksandra Sylburska
11. „Buziaczki dla pana Salazara”, czyli obraz portugalskiego dyktatora António Oliveira Salazara w skierowanych do niego listach dzieci i młodzieży (1929–1968). Przegląd materiałów archiwalnych / „Kisses for Mr. Salazar” – a profile of the Portuguese dictator António Oliveira Salazar in the children’s and teenagers’ letters addressed to him (1929–1968). Review of archival materials
Monika Nowak-Vilela
12. Polskie placówki partyjne w USA 1945–1989. Analiza w świetle akt KC PZPR / Polish party outposts in the USA in 1945–1989. The analysis in the context of Polish Worker’s Party files
Mirosław Romański
13. Ludność parafii Rembieszyce po II wojnie światowej w świetle ksiąg metrykalnych / The population of the Rembieszyce Parish after World War II in the light of parish register
Małgorzata Karkocha

Recent Submissions