CONTENT

 1. Rozwój budownictwa mieszkaniowego a zmiany w warunkach mieszkaniowych w województwie łódzkim
  Ewa Kucharska-Stasiak
 2. Trudności i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego
  Lechosław Nykiel
 3. Przekształcanie form własności mieszkań spółdzielczych a zasady ich finansowania
  Bożena Mikołajczyk
 4. Problemy organizacyjno-funkcjonalne służb inwestycyjnych łódzkich spółdzielni mieszkaniowych
  Andrzej Borowicz, Krzysztof Stangierski
 5. Kategoria kosztów uzasadnionych w praktyce działania spółdzielczości mieszkaniowej
  Andrzej Borowicz
 6. Koszty i finansowanie utrzymania spółdzielczych zasobów mieszkaniowych na przykładzie WSM w Łodzi
  Małgorzata Domagalska
 7. Jednostkowe ceny i koszty w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym na tle wybranych wielkości i relacji ekonomicznych
  Jerzy Walewicz
 8. Źródła gromadzenia środków pieniężnych na wkład mieszkaniowy w latach 1970- -1986
  Bożena Mikołajczyk, Włodzimierz Mielczarek
 9. Analiza porównawcza kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi na przykładzie działalności SM "Ogniwo" i SM "Teofilów" w Łodzi w latach 1981-1985
  Włodzimierz Mielczarek
 10. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi a opłaty czynszowe w latach 1981-1985, na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Zarzew"
  Małgorzata Domagalska, Bożena Mikołajczyk
 11. Propozycja metody dyskontowania przyszłych kosztów utrzymania budynków mieszkalnych
  Stanisław Wieteska
 12. Niektóre aspekty i uwarunkowania gospodarki remontowoj w SM "Ogniwo". w Łodzi . Próba ekonometrycznej prognozy na lata- 1905-1987
  Jerzy Tymiński
 13. 0 aktywności emerytów wielkomiejskich w ramach organizacji społecznych
  Iza Muchnicka-Djaków
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions