CONTENT 1. Wstęp
  Bogdan Gregor

 2. I. PRZEDSIĘBIORSTWO I JEGO RELACJE Z RYNKIEM - MARKETING W ŚWIETLE WYZWAŃ NOWEJ GOSPODARKI


 3. Makropolityka, makromarketing, mikromarketing - problem relacji i odpowiedzialności
  Stanisław Styś
 4. Marketing jak o proces kreowania wartości
  Aniela Styś
 5. Nowa Gospodarka, Nowa Ekonomia i marketing
  Ryszard Kłeczek
 6. Charakterystyczne cechy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem
  Stanisław Kaczmarczyk
 7. System wspomagania decyzji marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  Urszula Kalążna-Drewińska
 8. Informacja w świecie współczesnym
  Stefan Mynarski
 9. Marketing usług w języku cybernetyki
  Marianna Daszkowska, Dariusz Dąbrowski
 10. Zarządzanie sobą a zarządzanie zespołem
  Henryk Mruk
 11. Orientacja a wiedza przedsiębiorstwa - wybrane relacje i ich uwarunkowania
  Katarzyna Rupik
 12. Koncepcja zarządzania wiedzą a przepływy informacji marketingowej w firmie
  Izabela Kowalik
 13. Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości marketingowej - wyniki badań
  Paweł Chlipała
 14. Zakres globalizacji sektorów gospodarki światowej w świetle analizy listy „Global 1000”
  Jan W. Wiktor
 15. Przewagi konkurencyjne krajów UE - analiza sieci wymian społecznych
  Adam Sagan
 16. Charakterystyka wchodzenia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne 1990-2003
  Marianna Strzyżewska
 17. Innowacyjność przedsiębiorstw w kontekście rynku globalnego
  Andrzej Pomykalski
 18. Innowacje technologiczne w działalności marketingowej przedsiębiorstwa
  Ewa Frąckiewicz
 19. Porównanie umiędzynarodowienia działalności marketingowej polskich filii korporacji transnarodowych i ich krajowych konkurentów
  Danuta Babińska, Aleksandra Nizielska
 20. Kooperacja w ramach łańcucha wartości - wyzwania Nowej Gospodarki
  Bogdan Gregor, Anna Łaszkiewicz
 21. Marketing w nowych powiązaniach kooperacyjnych
  Mateusz Wiścicki, Krzysztof Błoński
 22. Zarządzanie wartością klienta marketingowym wymogiem konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa - wybrane problemy
  Jacek Otto
 23. Marketing partnerski w gminie (założenia a rzeczywistość)
  Ewa Zeman-Miszewska, Monika Krakowiak
 24. Marketing we współczesnych procesach tworzenia i dostarczania wartości klientom
  Maja Szymura-Tyc
 25. Lojalność klienta jako wyzwanie współczesnego marketingu
  Stanisława Wilmańska-Sosnowska
 26. Zarządzanie procesem lojalności konsumenckiej
  Joanna Pietrzak
 27. Koszty a efekty pozyskiwania i utrzymywania nabywców
  Lechosław Garbarski
 28. Innowacje dysruptywne w kształtowaniu relacji z klientami wewnętrznymi i instytucjonalnymi
  Iga Rudawska
 29. Consumer Relationship Management jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej w dobie New Economy
  Kinga Stopczyńska, Magdalena Kalińska-Kula
 30. Lojalni klienci jako element przewagi konkurencyjnej dystrybutorów materiałów budowlanych - wyniki badań
  Marek Rutkowski
 31. Wymiary relacji z konsumentem na rynku usług w świetle wyzwań Nowej Gospodarki
  Maciej Mitręga
 32. Segmentacja jak o podstawa zróżnicowania działań marketingowych
  Halina Szulce, Magdalena Florek, Katarzyna Walkowiak
 33. Rola badań marketingowych w programie całościowej identyfikacji
  Anna Maria Nikodemska-Wolowik
 34. Stan i perspektywy marketingu bezpośredniego w Polsce
  Mariusz Trojanowski
 35. Marketing terytorialny w strategiach rozwoju województw
  Janusz Магаk
 36. Marketingowe zarządzanie czynnikiem ludzkim w konfrontacji z praktyką
  E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska
 37. Zarządzanie jakością usług w polskich bankach w świetle wymagań globalnego rynku finansowego
  Józef Garczarczyk, Robert Skikiewicz
 38. Problemy wprowadzenia nowego produktu bankowego na rynek
  Wojciech Grzegorczyk
 39. Organizacja decyzji cenowych w polskich firmach
  Grzegorz Karasiewicz
 40. Zintegrowana komunikacja marketingowa. Nowe podejście - propozycja uporządkowania pojęć
  Maciej Rydel
 41. Komunikacja marketingowa jak o element Nowej Gospodarki
  Krystyna Śiwińska
 42. Bariery językowe i kulturowe w komunikacji marketingowej n a rynku Unii Europejskiej
  Grażyna Światowy
 43. Niestandardowe formy komunikacji marketingowej
  Bogna Pilarczyk
 44. Rola audytu marketingowego w warunkach Nowej Ekonomii
  Robert Kozielski
 45. Współczesne aspekty funkcjonowania kontroli marketingowej
  Witold Kowal
 46. Kontrolling marketingowy w programach lojalnościowych
  Piotr Kwiatek, Marek Zieliński
 47. Konsulting - usługa, profesja, twórczość
  Janusz Olearnik
 48. Perspektywy rozwoju marketingu usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego w Polsce
  Magdalena Krzyżanowska

 49. II. WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W MARKETINGU


 50. Rola Internetu w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
  Genowefa Sobczyk
 51. Marketing a technologia: szanse i zagrożenia
  Dorota Bednarska-Olejniczak, Sylwia Wrona, Jarosław Woźniczka
 52. Kierunki adaptacji Internetu w działaniach marketingowych organizacji pozarządowych
  Barbara Iwankiewicz-Rak
 53. Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych
  Kornelia Karcz, Andrzej Bajdak
 54. Badania marketingowe przez Internet - zalety i ograniczenia oraz zastosowania
  Magdalena Sobocińska
 55. Zastosowanie internetowych narzędzi badań marketingowych w polskich przedsiębiorstwach
  Radosław Mącik
 56. Wpływ technologii informacyjnej na rozwój systemów informacji marketingowej
  Krzysztof Kapera
 57. Wykorzystanie baz danych w marketingu
  Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Bogdan Sojkin
 58. Marketingowe bazy danych a programy lojalnościowe
  Tomasz Czuba
 59. Data mining w badaniach rynkowych i marketingowych - obszary zastosowań
  Mariusz Łapczyński
 60. Badania off- i on-line z wykorzystaniem techniki АСА
  Dariusz Trzmielak
 61. Pomiar działań marketingowych w Internecie - przegląd metod i problemów
  Mariusz Kuziak
 62. E-zine jak o narzędzie promocji internetowej
  Magdalena Ankiel-Homa
 63. Nowe technologie informatyczne w usługach i komunikacji marketingowej
  Grażyna Koniorczyk, Izabela Sztangret
 64. Internet jako źródło informacji i narzędzie komunikacji współczesnego konsumenta
  Aleksandra Burgiel
 65. Personalizacja w kształtowaniu lojalności klientów w Internecie
  Tomasz Olejniczak
 66. Nowoczesne technologie w bankowości detalicznej - obszary i możliwości stosowania
  Małgorzata Kieżel

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Pomiar działań marketingowych w Internecie - przegląd metod i problemów 

  Kuziak, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Internet seems to be a perfect mass medium as it allows to measure itself without a need of using any other media. The very fast development of the medium makes it impossible to measure the usage and users as easly as it ...
 • Badania off- i on-line z wykorzystaniem techniki ACA 

  Trzmielak, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The e-client has assumed unprecedented power during the latter years. This is a result of commercial usage of Internet. The article provides useful knowledge in off- and on-line marketing research. The basic intent remains ...
 • Data mining w badaniach rynkowych i marketingowych - obszary zastosowań 

  Łapczyński, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The purpose of this article is to describe data mining applications in marketing research. The author outlined shortly main CRM areas: customer acquisition, customer profitability, churn analysis and cross-selling. He also ...
 • Marketingowe bazy danych a programy lojalnościowe 

  Czuba, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  How important in modern marketing are databases? In 21 century direct marketing becomes more and more important factor. Marketers use different forms and mediums of direct marketing for creating a new value for customers. ...
 • Wykorzystanie baz danych w marketingu 

  Urbanowska-Sojkin, Elżbieta; Sojkin, Bogdan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  This article explains how to utilize a database in the marketing activities. It shows, how a databases can improve performance of the management in areas like: market knowledge, direct marketing, customer relationship ...
 • Wpływ technologii informacyjnej na rozwój systemów informacji marketingowej 

  Kapera, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The paper's topic concentrates on the main aspects of marketing information systems' evolution. That development results from two main factors: the increase of significance of marketing as a specialized domain of management ...
 • Organizacja decyzji cenowych w polskich firmach 

  Karasiewicz, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Based on quantitative research (size of sample 218) we can recognize several types of organization structure in area of pricing decisions: 1. Managing Director (or Owner) is decider and cooperates with Marketing Department ...
 • Nowoczesne technologie w bankowości detalicznej - obszary i możliwości stosowania 

  Kieżel, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The development of the modern technologies permit magnify the effectiveness of functioning of enterprises, also in a banking sector. It permits to increase the range and the level of services standards, and the diversity ...
 • Personalizacja w kształtowaniu lojalności klientów w Internecie 

  Olejniczak, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  This paper shows and indicates the need of implement the strategy of companies which are existed in the Internet about personation functions. The presentation of the offer of products, services, information or contents ...
 • Internet jako źródło informacji i narzędzie komunikacji współczesnego konsumenta 

  Burgiel, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The paper explains the possible reasons of the fact that Internet became so important for the consumers as the source of information as well as the instrument of global communication. It also shows (on the basis of the ...
 • Nowe technologie informatyczne w usługach i komunikacji marketingowej 

  Koniorczyk, Grażyna; Sztangret, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The information technology has had an important influence on marketing communication system. The way of communication by interaction will be more desired by market, in a nearest future. The enterprises have chance to enrich ...
 • E-zine jako narzędzie promocji internetowej 

  Ankiel-Homa, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  This paper shows the capabilities of using e-zine (newsletter) in marketing strategies of companies which are existed in the Internet. Newsletter (e-zine) as electronic bulletin is more often using by internet services ...
 • Zastosowanie internetowych narzędzi badań marketingowych w polskich przedsiębiorstwach 

  Mącik, Radosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  This paper presents selected results of research about the use of the Internet marketing data sources, conducted over the Internet by using electronic questionnaire. Author examines in the paper topics including: research ...
 • Badania marketingowe przez Internet - zalety i ograniczenia oraz zastosowania 

  Sobocińska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The Internet can be used in secondary and primary research. The Internet changes the quantitative and qualitative research process and offers researchers many benefits, e.g.: greater speed of delivery and receiving responses, ...
 • Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych 

  Karcz, Kornelia; Bajdak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The Internet is becoming an inherent part of the marketing research process. The Internet is been used increasingly in the area of secondary data collection. The use of the Internet has also made primary research faster, ...
 • Kierunki adaptacji Internetu w działaniach marketingowych organizacji pozarządowych 

  Iwankiewicz-Rak, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  In this year Internet is the modern tool of marketing strategies of non-governmental organizations (NGOs). This paper shows how NGOs can use Internet in communications with donors, volunteers, society and other consumers. ...
 • Marketing a technologia: szanse i zagrożenia 

  Bednarska-Olejniczak, Dorota; Woźniczka, Jarosław; Wrona, Sylwia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Technology has enormous impact on marketing management today. It influences shape of every marketing-mix, is a cornerstone of business strategy and serves as a competitive tool. It's engaged in all modern marketing concepts, ...
 • Rola Internetu w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 

  Sobczyk, Genowefa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The paper presents the characteristics and the role of the Internet as the global means of communicating in creating the competitive prevalence of enterprises on the market. The promotion, distribution of products and the ...
 • Perspektywy rozwoju marketingu usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego w Polsce 

  Krzyżanowska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The literature reflects remarkably little effort to develop a framework for understanding the implementation of the marketing concept by higher education institutions. The author presents a model of market orientation ...
 • Konsulting-usługa, profesja, twórczość 

  Olearnik, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The aim of this project is to underline consulting as the developing form of intellectual and economic activity. The author is focusing on the three following thesis. Consulting is the object of business in service sector ...

View more