SPIS TREŚCI

  Artykuły

 1. Homogeneity of Focus Groups as a Pathway to Successful Research Findings? Notes from the Fieldwork
  Wojciech Woźniak
 2. Badania biograficzne z udziałem klientów instytucji pomocowych. Doświadczenia z badań terenowych z nastoletnimi rodzicami z łódzkich "enklaw biedy"
  Paulina Bunio-Mroczek
 3. Liminalność jako doświadczenie terenowe w badaniu grupy bezdomnych Polaków w Brukseli
  Magdalena Mostowska
 4. Pomiędzy światem "czynnego alkoholizmu" a rzeczywistością zdrowienia. Mechanizmy (re)socjalizacyjne anonimowych alkoholikowi
  Jakub Trzebiatowski
 5. Konieczność, przeznaczenie, fatum – osoby z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi o sobie i swojej chorobie. Analiza postów uczestników psychologicznego forum internetowego
  Elżbieta Michałowska
 6. "Precypitacja", doświadczenie ekstremalne, zwrotnica i zasób: choroba z perspektywy biograficznej
  Magdalena Fiternicka-Gorzko
 7. Pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, czyli o przemilczeniach w narracji biograficznej
  Tomasz Rawski
 8. Zastosowanie analizy konstytucji znaczenia (MCA) w badaniu motywacji do twórczości artystycznej
  Anna Piechota, Aleksandra Tokarz
 9. Recenzje

 10. Recenzja książki: Emmison Michael, Smith Philip, Mayall Margery (2012) Researching the Visual. Second Edition. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage
  Tomasz Ferenc
 11. Recenzja książki: Howard S. Becker (2013) Warsztat pisarski badacza. Przełożył Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
  Magdalena Fiternicka-Gorzko
 12. Recenzja książki: Ambrozik Wiesław, Kieszkowska Anna, red., (2012) Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Część II. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls"
  Katarzyna Kostrzewa
 13. Recenzja książki: Dariusz Kubinowski (2013) Idiomatyczność – synergia – emergencja. Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Lublin: Wydawnictwo Makmed
  Jakub Niedbalski

Recent Submissions