Recenzent Teodor Kramer

  Redaktor Wydawnictwa UŁ Bożena Tkacz

  Redaktor techniczny Teresa Guzek

  Korektor Aurelia Wendland

  Okładkę projektowała Barbara Grzejszczak
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Znaczenie reklamy dla zdolności konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw 

  Kozielski, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Jaki jest stopień realizacji funkcji reklamy w przedsiębiorstwach polskich jako czynnika wyznaczającego zdolność konkurencyjną firmy? Co determinuje zakres realizowanych ...