CONTENT

 1. Filtrowanie informacji z Internetu do systemów informacyjnych zarządzania
  Witold Abramowicz
 2. The Conflict Between Free Access to Information and the use of Filtering Techniques in Light of the Yahoo Case
  Katia Bodard
 3. Trzecia faza rozwoju handlu elektronicznego (e-commerce)
  Andrzej Straszak
 4. Basic Aspects of the Digital Economy
  Jacek Unold
 5. Gospodarka elektroniczna - przegląd nowości ze świata i kraju
  Anna Kosmacz-Chodorowska
 6. Tendencje rozwojowe e-commerce w polskich przedsiębiorstwach różnych branż
  Ludosław Drelichowski
 7. The Unseen Face of E-Business Project Development
  Gabriela Mesnita,Tiberiu Vasilica
 8. Koncepcje oceny zmian organizacyjnych (wybrane poglądy)
  Kazimierz Krupa
 9. Aspekty wdrażania zmian organizacyjnych. Rola liderów w pokonywaniu oporów (poglądy wybranych autorów)
  Wojciech Krupa, Kazimierz Krupa
 10. Zarządzanie zasobami informacyjnymi instytucji
  Barbara Mażbic-Kulma, Magdalena Skoczylas, Piotr Sienkiewicz
 11. Wpływ wolnego oprogramowania na kształtowanie się nowej ekonomii
  Bogumił Zięba
 12. Infrastruktura telekomunikacyjna dla e-gospodarki w małych i średnich firmach
  Jolanta Chęć
 13. Elektroniczne płatności w handlu międzynarodowym dla sektora B2B
  Małgorzata Ziemecka
 14. Wykorzystanie "modelu środowiskowego" w analizie systemów bankowych
  Konrad Woźniacki
 15. Zastosowanie podpisu elektronicznego w systemach bankowych
  Jarosław Zając
 16. Parametry statystyczne pierwszego rzędu w automatycznej klasyfikacji nominału banknotu
  Robert Ambroziak, Marcin Jasiński
 17. The Unseen Face of E-Business Project Development
  Łukasz Zakonnik
 18. Telepraca w biznesie mobilnym
  Marian Niedźwiedziński, Anna Bąkała
 19. Analiza wykorzystania wortali rekrutacyjnych w Polsce
  Witold Chmielarz
 20. Organizacja logistyki produkcji niematerialnej w e-biznesie
  Artur Klimczak, Michał Masłowski
 21. Możliwości zastosowania wirtualnego outsourcingu w małych przedsiębiorstwach
  Damian Dziembek, Cezary Stępniak
 22. Znaczenie EDI dla prawidłowo realizowanych zadań w obszarze logistyki odwrotnej
  Janusz K. Grabara
 23. Miejsce małego i średniego przedsiębiorstwa w obrocie portowo-morskim w warunkach gospodarki elektronicznej
  Aleksandra Wrona
 24. Internetowe systemy informacji przestrzennej (WebGIS)
  Marek Melaniuk
 25. Technologia GSM jako platforma usług www i aplikacji internetowych - właściwości rozwiązań m-commerce
  Daniel Guga
 26. Koncepcja dematerializacji recept lekarskich z ich obsługą w środowisku mobilnego Internetu
  Andrzej P. Urbański
 27. Algorytmy sprawiedliwej kwalifikacji uczniów i studentów w szkołach średnich i wyższych
  Andrzej P.Urbański, Jerzy R. Nawrocki
 28. Internetowy system obsługi studenta
  Piotr Smejda

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Technologia GSM jako platforma usług www i aplikacji internetowych - właściwości rozwiązań m-commerce 

  Guga, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Mobile telephony is commonly used, not only for speech transmission, but also for data transmission. Data transmission through GSM networks creates new opportunities for using laptops, palmtops, mobile telephones as new ...
 • Parametry statystyczne pierwszego rzędu w automatycznej klasyfikacji nominału banknotu 

  Ambroziak, Robert; Jasiński, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  This paper introduces some texture analyze algorithm to have application in automatic system in classification of money.
 • Koncepcja dematerializacji recept lekarskich z ich obsługą w środowisku mobilnego Internetu 

  Urbański, Andrzej P. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Probably, EC solutions in the near future will serve disabled, in the first place. However, there is a significant gap of impossibility to serve by EC of pharmaceutical prescriptions. First, the essence of the proposed ...
 • Miejsce małego i średniego przedsiębiorstwa w obrocie portowo-morskim w warunkach gospodarki elektronicznej 

  Wrona, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The growing role of SEM in port-maritime turnover resulted in changes in the traditional model of seaports' functioning. Electronic Commerce offers to SME possibilities to participate in information systems of seaports as ...
 • Znaczenie EDI dla prawidłowo realizowanych zadań w obszarze logistyki odwrotnej 

  Grabara, Janusz K. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  In the paper author points that proper reverse logistics functioning requires creation or usage of suitable EDI system consisting all necessary elements. The author widely presents the structure and functioning of EDI ...
 • Możliwości zastosowania wirtualnego outsourcingu w małych przedsiębiorstwach 

  Dziembek, Damian; Stępniak, Cezary (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The economic practice shows that outsourcing can be very useful tool for small enterprises. It can support different kinds of their activities, e.g. finances, accounting, human resources and salary management, sales ...
 • Internetowy system obsługi studenta 

  Smejda, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The article concerns one of many systems for Internet student service. It was aroused in co-operation two schools in Krakow. This system well illustrates need of fast, cheap student service in administration matters. Author ...
 • Algorytmy sprawiedliwej kwalifikacji uczniów i studentów w szkołach średnich i wyższych 

  Urbański, Andrzej P.; Nawrocki, Jerzy R. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Computer programs applications in candidates qualifications in education processes becomes a strictly natural consequence of problems growing and qualification procedures complexity. In this paper first we show inspiration ...
 • Internetowe systemy informacji przestrzennej (WebGIS) 

  Melaniuk, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Some chosen elements of Spatial Information Systems on the web and relationship between e-business and WebGIS are presented. Geographic information services on the web are illustrated by atlas of Łódź and interactive plan of city.
 • Organizacja logistyki produkcji niematerialnej w e-biznesie 

  Klimczak, Artur; Masłowski, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The paper articulates new proposals for open, customer - oriented, proficient and competitive High-Tech production management including the latest IT tools in use for the purpose of effective production and processing ...
 • Analiza wykorzystania wortali rekrutacyjnych w Polsce 

  Chmielarz, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The main aim of the paper is to analyse the possibilities of using recruitment vortals on the job market in Poland. In the first part of the paper, the recruitment vortals in are characterised and categorised. Then the ...
 • Telepraca w biznesie mobilnym 

  Niedźwiedziński, Marian; Bąkała, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  In this article some issues connected with mobile teleworking and its application in mobile business are presented. Some modern technologies that enable telecommuting and mobile way of work are also described.
 • Micropayments on Polish Internet Market 

  Zakonnik, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  In this article author aims to give you a brief insight into problem of micropayments. Especially author takes into consideration situation on Polish Internet market. In the article classification of payments on Web is ...
 • Zastosowanie podpisu elektronicznego w systemach bankowych 

  Zając, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  This article presents areas of possible implementations of the PKI (Public Key Infrastructure) and an electronic signature in banking systems. An impact of the law stated in that field in banking systems is discussed. The ...
 • Wykorzystanie "modelu środowiskowego" w analizie systemów bankowych 

  Woźniacki, Konrad (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  This article presents general aspects of building the model in bank system analysis process. There are described basic construction rules of: system objects, context diagram and the list of events.
 • Elektroniczne płatności w handlu międzynarodowym dla sektora B2B 

  Ziemecka, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Payment systems are in a period of changes caused by the globalization of economy, the development of new technologies and tendencies in their use. Especially important are changes occurring in the B2B sector of international ...
 • Infrastruktura telekomunikacyjna dla e-gospodarki w małych i średnich firmach 

  Chęć, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Development of E-commerce requires an appropriate telecommunications infrastructure. Small and intermediate enterprises needs within the scope of modern network services and problems connected with their realization were ...
 • Wpływ wolnego oprogramowania na kształtowanie się nowej ekonomii 

  Zięba, Bogumił (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  This article presents aspects of new software model - Open Source Software (OSS). In large extent, this kind of software has influence on new economy. Public access to OSS causes that companies treat this kind of software ...
 • Systemy CRM, a systemy klasy EDI 

  Michalewski, Edward (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  After a short discussion of some problems connected with applied of EDI the paper presents the role of Customer Relationship Management (CRM) as a convenient link between EDI and environment. There is a natural necessity ...
 • Basic Aspects of the Digital Economy 

  Unold, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The digital economy is characterized by the digitations of many product and services and the user of the Internet and other networks to support economic activities. The traditional marketplace shifts to a virtual marketspace. ...

View more