Show simple item record

dc.contributor.authorTrzebiatowski, Jakub
dc.date.accessioned2015-03-30T07:29:29Z
dc.date.available2015-03-30T07:29:29Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationTrzebiatowski Jakub (2014) Pomiędzy światem „czynnego alkoholizmu” a rzeczywistością zdrowienia. Mechanizmy (re)socjalizacyjne anonimowych alkoholików. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 1, s. 66–93 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.pl_PL
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7532
dc.description.abstractThe aim of this article is to present the characteristics of (re)socialisation mechanisms employed by the Alcoholics Anonymous from the perspective of changing the subuniverse of “active alcoholism” into the reality of recovery. The presented conclusions have been formulated on the basis of qualitative studies of monographic and biographical character. I used the procedure of field research and in-depth poll. Moreover, I applied the criteria of grounded theory methodology. The sample consisted of 18 recovering alcoholics from the AA groups in Poznan. As a result of the empirical studies I conducted, I distinguished four mechanisms of (re)socialisation: the affiliate-affective mechanism, communicative-cognitive mechanism, catharsis – the creation of new identity, and the mechanism of supporting conversion. Due to the said mechanisms, social actors gained the chance of alternation – the therapeutic subuniverse of AA gradually became the “basic reality,” the “everyday world” of the recovering alcoholics.pl_PL
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie specyfiki mechanizmów (re)socjalizacji anonimowych alkoholików w perspektywie zamiany subświata „czynnego alkoholizmu” na rzeczywistość zdrowienia. Prezentowane w opracowaniu konkluzje i wnioski formułowałem w oparciu o badania jakościowe, które zyskały charakter monograficzno-biograficzny. Wykorzystałem procedurę badań terenowych oraz procedurę badań sondażowych pogłębionych. Przyjąłem ponadto kryteria metodologii teorii ugruntowanej. Próba badawcza liczyła 18 zdrowiejących alkoholików poznańskich grup AA. W wyniku przeprowadzonych badań empirycznych wyselekcjonowałem cztery mechanizmy (re)socjalizacji: afiliacyjno-afektywny, komunikacyjno-poznawczy, katharsis – budowania nowej tożsamości oraz podtrzymywania nawrócenia. Za sprawą wspomnianych mechanizmów aktorzy społeczni zyskiwali szansę na alternację – subświat terapeutyczny AA stopniowo stawał się „rzeczywistością podstawową” – „światem życia codziennego” zdrowiejących alkoholików.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologiipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;Tom X Nr 1
dc.subjectchange of subuniversepl_PL
dc.subjectsubuniverse of the “active alcoholic disease”pl_PL
dc.subjectsubuniverse of recoverypl_PL
dc.subject(re)socialisation mechanismspl_PL
dc.subjectAlcoholics Anonymouspl_PL
dc.subjectzamiana światówpl_PL
dc.subjectalternacjapl_PL
dc.subjectsubświat „czynnej choroby alkoholowej”pl_PL
dc.subjectsubświat zdrowieniapl_PL
dc.subjectmechanizmy (re)socjalizacjipl_PL
dc.subjectanonimowi alkoholicypl_PL
dc.titlePomiędzy światem „czynnego alkoholizmu” a rzeczywistością zdrowienia. Mechanizmy (re)socjalizacyjne anonimowych alkoholikówpl_PL
dc.title.alternativeBetween the World of “Active Alcoholism” and the Reality of Recovery. (Re)socialisation Mechanisms of the Alcoholics Anonymouspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number66–93pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJakub Trzebiatowski, obronił pracę doktorską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyróżniona przez Radę Naukową Instytutu Socjologii dysertacja, zatytułowana „(Re)socjalizacyjne ścieżki rekonstrukcji ról społecznych na przykładzie zdrowiejących alkoholików poznańskich grup Anonimowych Alkoholików” zakwalifikowana została do reprezentowania w konkursie organizowanym przez Prezesa Rady Ministrów na najlepszą pracę doktorską w 2013 roku. Pracuje jako specjalista terapii uzależnień. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii teoretycznej, społecznej perspektywy psychoterapii, społeczności terapeutycznych oraz problematyki uzależnień. Jest autorem książki (Re)socjalizacyjne ścieżki rekonstrukcji ról społecznych na przykładzie zdrowiejących alkoholików poznańskich grup Anonimowych Alkoholików oraz kilku artykułów naukowych.pl_PL
dc.contributor.authorEmailtrzaq3@wp.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record