CONTENT

 1. Pola opadów w Polsce związane z niżami Vb van Bebbera
  Jan Degirmendžić, Marek Walisch, Aleksander Szmidt
 2. Fizjograficzne uwarunkowania obiegu i retencji wody oraz migracji zanieczyszczeń w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi
  Paweł Jokiel
 3. Jakość gleb wybranych ogrodów działkowych Łodzi
  Arkadiusz Niewiadomski, Łukasz Szubert
 4. Źródła ciepła niskotemeraturowego dostępnego dla gruntownych pionowych wymienników ciepła. Uwarunkowania środowiskowe i techniczne
  Marta Wiśniewska, Jacek Forysiak

NOTATKI NAUKOWE - REPORTS

KRONIKA - CHRONICLERecenzenci czasopisma w 2014 r.
Karol Augustowski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Marek Jóźwiak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Ján Novotný (Slovenská akadémia vied, Bratislava/Słowacka Akademia Nauk w Bratysławie)
Rajmund Przybylak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Daniel Okupny (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Joanna Pociask-Karteczka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Karolina Smętkiewicz (Urząd Miasta Uniejów)
Mariusz Szubert (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Recent Submissions