Show simple item record

dc.contributor.authorDuraj Janen
dc.date.accessioned2015-04-28T11:05:12Z
dc.date.available2015-04-28T11:05:12Z
dc.date.issued2011-05-09en
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8251
dc.description.abstractThe paper is composed of three parts. Its first part contains deliberations about the concept itself and objectives of the social cooperative. They are presented against a wider background of human and social capital creation by enterprises. The second part deals with social and economic characteristics of the social cooperative. Finally, the third part contains fragmentary findings of empirical studies focused on the operation of social cooperatives in Poland. These findings cannot be treated, however, as sufficient to consider them a satisfactory recapitulation, and for this reason they should be treated as a preliminary diagnosis of analyzed problems accompanying the operation of social cooperatives in Poland.en
dc.description.abstractOpracowanie składa się z trzech części. Pierwsza zawiera rozważania na temat samego pojęcia i celów spółdzielni socjalnej. Są one przedstawione w szerszym kontekście zasobów ludzkich i tworzenia kapitału społecznego przez przedsiębiorstwa. Druga część poświęcona jest społecznej i gospodarczej roli spółdzielni socjalnych. Ostatnia część zawiera fragmentaryczne wyniki badań empirycznych nad działalnością spółdzielni socjalnych w Polsce. Zaprezentowane rezultaty badań nie mogą być jednakże traktowane jako wystarczające. Należy traktować je jako wstępne rozpoznanie analizy problemów towarzyszących działalności spółdzielni socjalnych w Polsce.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;13en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.titleSocial Cooperatives' Ways of Operation Activity in Poland — Some Features of Theory and Practiceen
dc.page.number49-65en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódźen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesBackman E., Smith S. R. (2000), Healthy organizations, unhealthy communities?, ‘Nonprofit Management & Leadership’, vol. 10, no. 4en
dc.referencesBrower H. H., Schoorman F. D., Tan H. H. (2000), A Model of Relational Leadership: The Integration of Trust, and Leader Member Exchange, ‘Leadership Quarterly’, no. 11 doi: 10.1016/S1048-9843(00)00040-0en
dc.referencesColeman J. S. (1998), Social capital in the creation of Human Capital, ‘American Journal of Sociology’, vol. 94, supplementen
dc.referencesDavies J. H., Schoorman F. D., Donaldson L. (1997), Toward a Stewardship Theory of Management, ‘Academy of Management Review’, vol. 22, no. 1en
dc.referencesDart R. (2004), The Legitimacy of Social Enterprise, ‘Nonprofit Management & Leadership’, vol. 14, no. 4en
dc.referencesDuraj J. (2008), Miejsce i rola spółdzielni socjalnej w rozwoju społecznym, [in:] Sławomir Partycki (ed.), Kultura a rynek, vol. 2, Wydawnictwo KUL, Lublinen
dc.referencesFord R. (1999), Developing Social Capital, ‘Human Resources Professional’, no. 26(6)en
dc.referencesJournal of Laws 2003, no. 96, item 873en
dc.referencesJournal of Laws 2005, no. 155, item 1298en
dc.referencesJournal of Laws 2005, no. 169, item 1420en
dc.referencesJournal of Laws 2005, no. 175, item 1462en
dc.referencesJournal of Laws 2005, no. 249, item 2104en
dc.referencesKing N. K. (2004), Social Capital and Nonprofit Leaders, ‘Nonprofit Management & Leadership’, vol. 14, no. 4en
dc.referencesMancino A., Thomas A. (2005), An Italian Pattern of Social Enterprise. The Social Cooperative, ‘Nonprofit Management & Leadership’, Spring, vol. 15, no. 3en
dc.referencesOECD (2003), The non-profit sector in a changing economy, OECD, Parisen
dc.referencesPrusak L., Cohen D. (2001), How to Invest in Social Capital, ‘Harvard Business Review’, June11408980en
dc.referencesPutnam R. D. (1995), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawaen
dc.referencesTosi H. L., Brownlee A. L., Silva P., Katz J. P. (2003), An empirical exploration of decision-making under agency controls and stewardship structure, ‘Journal of Management Studies’, no. 40 doi: 10.1046/j.1467-6486.2003.00411.xen
dc.identifier.doi10.2478/v10103-010-0003-xen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record