Show simple item record

dc.contributor.authorPapiernik-Wojdera, Marzenaen
dc.contributor.authorMatuszewska-Pierzynka, Agnieszkaen
dc.date.accessioned2015-04-28T11:05:13Z
dc.date.available2015-04-28T11:05:13Z
dc.date.issued2011-05-09en
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8252
dc.description.abstractThe main goal of this article is defining the present state of the process of ownership transformations in Polish state-owned enterprises and progress in this process during the last five years. The main research hypothesis formulated in the article was verified by means of an analysis of data published by the Central Statistical Office concerning the number of state-owned enterprises covered by ownership transformations. The accepted scope of this article encompassed: concepts, objectives and methods of ownership transformation in Polish state-owned enterprises, as well as different issues connected with direct privatization by means of passing state-owned enterprises for use against payment to employee-owned companies.en
dc.description.abstractZasadniczym celem artykułu jest określenie bieżącego stanu procesu przekształceń własnościowych polskich przedsiębiorstw państwowych oraz jego przebiegu w ciągu ostatnich pięciu lat. Weryfikacja sformułowanej w opracowaniu głównej hipotezy badawczej została dokonana w oparciu o analizę danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących liczby przedsiębiorstw państwowych objętych procesem przekształceń własnościowych. W kontekście przyjętego zakresu tematycznego przedstawiono pojęcie, cele i metody przekształceń własnościowych polskich przedsiębiorstw państwowych oraz problematykę związaną z prywatyzacją bezpośrednią realizowaną w drodze oddania przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania spółce pracowniczej.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;13en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.titleOwnership Transformations of State-owned Enterprises with Special Consideration of Direct Privatisation in Poland in the Years 2004-2008en
dc.page.number67-85en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódźen
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódźen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesBałtowski M. (2002), Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawaen
dc.referencesBałtowski M., Miszewski M. (2006), Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo PWN, Warszawaen
dc.referencesBrozi E. (1993), Drogi i bariery prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźen
dc.referencesBukowska-Piestrzyńska A. (2002), Leasing mienia Skarbu Państwa w spółkach pracowniczych, ‘Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa’, no. 5en
dc.referencesCommercialization and Privatization Law of 30th August 1996, Journal of Laws 1996, no. 118, item 561en
dc.referencesCommercialization and Privatization Law of 30th August 1996, Journal of Laws 2002, no. 171, item 1397 with later amendmentsen
dc.referencesGrzeszczyk T. (1997), Mechanizmy prywatyzacji, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Krakówen
dc.referencesKaliński J., Landau Z. (2003), Gospodarka Polski w XX wieku, PWE, Warszawaen
dc.referencesKatner W. J. (2003), Komercjalizacja i prywatyzacja. Komentarz, Wyd. Prawnicze "LexisNexis", Warszawaen
dc.referencesKierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2010 r., (2009), Ministry of State Treasury, Warszawa 09.2009en
dc.referencesLaw about Changing the Commercialization and Privatization Law and about Changing Other Laws of 12th May 2006, Journal of Laws 2006, no. 107, item 721en
dc.referencesLaw about Changing the Law about Principles of Exercising Rights due to the State Treasury, Law of Commercialization and Privatization of State-owned Enterprises and of Changing Some Other Laws of 5th December 2002, Journal of Laws 2002, no. 240, item 2055 with later amendmentsen
dc.referencesLaw of Economic Activity Freedom of 2nd July 2004, Journal of Laws 2007, no. 155, item 1095en
dc.referencesLewandowska I. (2006), Łatwiejsza komercjalizacja przedsiębiorstw, ‘Rzeczpospolita’, 17.07.2006, no. 3891, C3en
dc.referencesMilewski R. (2001), Współczesne systemy społeczno-gospodarcze, [in:] Roman Milewski (ed.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawaen
dc.referencesPancer-Cybulska E. (2006), Przekształcenia własnościowe, [in:] Bolesław Winiarski (ed.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawaen
dc.referencesPrusek A. (2005), Prywatyzacja polskiej gospodarki. Cele, programy i ocena jej rezultatów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakówen
dc.referencesPrywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2003 r. (2004), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesPrywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2004 r. (2005), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesPrywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2005 r. (2006), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesPrywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2006 r. (2007), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesPrywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2007 r. (2008), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesPrywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2008 r. (2009), Central Statistical Office, Warszawaen
dc.referencesSurdykowska S. T. (1996), Prywatyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawaen
dc.referencesZwierzyńska-Bubałło T. (ed.) (1998), Leksykon prywatyzacji, PWE, Warszawaen
dc.identifier.doi10.2478/v10103-010-0004-9en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record