Show simple item record

dc.contributor.authorRatowska-Dziobiak, Eleonoraen
dc.date.accessioned2015-04-28T11:15:13Z
dc.date.available2015-04-28T11:15:13Z
dc.date.issued2011-07-25en
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8258
dc.description.abstractThe transformation process, that has begun 20 years ago, generated significant changes in the structure and organization of Polish economy. It stimulated development of particular market's segments, especially of the insurance sector. Poland's accession to the European Union required conformity to Its regulations, fulfillment of several conditions connected with the membership in the European Community. The purpose of this article is to present the main consequences of Poland's integration with EU in the field of insurance market. Joining the common market was an important challenge for this sector in our country.en
dc.description.abstractRok 1990 stanowił początek procesu transformacji systemu społeczno - gospodarczego i ustrojowego. Ostatnie 20 lat to okres intensywnych przemian o charakterze strukturalnym i organizacyjnym, w wyniku których ukształtowały się warunki rozwoju poszczególnych segmentów systemu finansowego państwa, zwłaszcza sektora ubezpieczeń. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymagało wprowadzenia szeregu zmian, dostosowujących polski porządek prawny do uregulowań wspólnotowych regulujących funkcjonowanie rynku ubezpieczeń. Celem artykułu jest zaprezentowanie szans i zagrożeń, jakie wynikają dla tego segmentu gospodarki z przystąpienia Polski do UE. Niewątpliwie proces integracji stanowił poważne wyzwanie dla polskiego rynku ubezpieczeń.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;14en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.titleImpact of European Integration on the Functioning of the Insurance Market in Polanden
dc.page.number81-96en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódźen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesBiuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, Wyniki Sektora Ubezpieczeń za rok 2000, Warszawaen
dc.referencesBiuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, Wyniki Sektora Ubezpieczeń za rok 2001, Warszawaen
dc.referencesBrzeziński T. (2003), Ubezpieczenia szyte na miarę, 'vipPARKIET', nr 5en
dc.referencesDziennik Urzędowy WE L228 z dnia 16 sierpnia 1973 ren
dc.referencesDziennik Urzędowy WE L 63 z dnia 134 marca 1979 ren
dc.referencesGniadecka J. (2002), Ubezpieczenia w sieci - bezpieczna oferta?, 'Nowe Ubezpieczenia', nr 1en
dc.referencesJasiński B., Mesjasz L. (1999), Integracja z Unią Europejską jako czynnik determinujący napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski, 'Prace Naukowe AE we Wrocławiu', nr 836en
dc.referencesJędrzejczyk I. (2000), Ponadnarodowe podmioty gospodarcze na rynku ubezpieczeniowym w Europie, 'Prace Naukowe AE we Wrocławiu', nr 869en
dc.referencesKurek R. (2000), Zakłady ubezpieczeń w Polsce a integracja z Unią Europejską, 'Wiadomości Ubezpieczeniowe', nr 7-8en
dc.referencesMonkiewicz J. (2005), Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej. Procesy rozwoju i integracji., Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawaen
dc.referencesMüller H. (1995), Versicherungbinnenmarkt: Die europäische integration in Versicherungswesen, Verlag C.H. Beck, Münchenen
dc.referencesNemeth K. (2001), European insurance law. A single insurance market?, European University Institute, Florance, Departament of Law, 'EUI Working Paper Law', No. 4en
dc.referencesNowak R. (2000), Stan i zagrożenia rynku ubezpieczeń w Polsce, 'Wiadomości Ubezpieczeniowe', nr 11-12en
dc.referencesPajewska R. (2002), Nowy sposób podnoszenia konkurencyjności, 'Finansista', nr 5en
dc.referencesPajewska R. (2002), Nisze rynkowe w ubezpieczeniach gospodarczych, 'Marketing i Rynek', nr 11en
dc.referencesRutkowski P., Gniadek S. (2001), Tworzenie unijnego prawa ubezpieczeniowego 'Wiadomości Ubezpieczeniowe', nr 3-4en
dc.referencesSangowski T. (2000), Polski rynek ubezpieczeniowy na tle rynku światowego, 'Pace Naukowe AE we Wrocławiu', nr 869en
dc.referencesTreder H. (1999), Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach konkurencji międzynarodowej, 'Prace Naukowe AE we Wrocławiu', nr 836en
dc.referencesTreder H. (2002), Wpływ globalizacji na funkcjonowanie polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych, 'Prace Naukowe AE we Wrocławiu', nr 930en
dc.referencesUbezpieczenia 2001, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawaen
dc.referencesUbezpieczenia 2002, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawaen
dc.referencesUstawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 29 lipca 1990 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 11 poz. 62)en
dc.referencesUstawa z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 155, poz. 1015)en
dc.referencesWierzbicka E. (2000), Kapitał zagraniczny w sektorze ubezpieczeń w Polsce, 'Wiadomości Ubezpieczeniowe', nr 1-2Aen
dc.referencesWrabec P. (2006), Polowanie na przezornego, ‘Polityka’ nr 17-18en
dc.referenceshttp://www.knuife.gov.plen
dc.referenceshttp://www.knf.gov.plen
dc.identifier.doi10.2478/v10103-011-0005-3en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record