GOSPODARKA REGIONALNA. Przyczynki do poznania regionu środkowej Polski (I)
Redaktor zeszytu: Zbigniew Wysocki

CONTENT

 • Nota redakcyjna - 0 istocie przyczynkowej studiów regionalnych w obszarze środkowej Polski
  Zbigniew Wysocki
  1. I. Problematyka rolnicza środkowej Polski

  2. Swoistość regionalna kompleksu rolno-żywnościowego środkowej Polski
   Tadeusz Olszewski
  3. II. Elementy podstaw zagospodarowania rolniczego

  4. Podstawowe tendencje rozwoju demograficznego w regionie środkowej Polski
   Janina Kołatek
  5. Stan i perspektywy gospodarki wodnej w dorzeczu Luciąży
   Ryszard Gładysz
  6. III. Materia fizyczna rolnictwa

  7. Produkcja rolnicza w obszarze środkowej Polski
   Helena Rouba
  8. Rolnicze użytkowanie ziemi w obszarze środkowej Polski
   Andrzej Niepsuj
  9. IV. Niektóre aspekty metodologiczne w badaniach zagospodarowania rolniczego i gospodarki żywnościowej

  10. Zastosowanie modelu grawitacji do wyznaczenia powiązań przestrzennych Łodzi z zapleczem
   Janina Bernacka-Baranowa
  11. Mechanizmy rozmieszczenia produkcji szklarniowej w wielkomiejskich układach osadniczych Polski na przykładzie Łodzi
   Bogdan Stolarczyk
  12. Bilans żywnościowy województw środkowej Polski
   Janina Bernacka-Baranowa, Janina Kołatek

  Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

  Recent Submissions