Show simple item record

dc.contributor.authorŚwitała-Cheda, Mirosława
dc.date.accessioned2015-06-19T13:26:06Z
dc.date.available2015-06-19T13:26:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0208-6077
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9996
dc.description.abstractThe names of interiors in noblemen’s mansion houses Architectural and functional transformations of noblemen’s mansion houses present an extremely appealing subject for a linguist as they convey very rich vocabulary. The article describes how the residents of mansion houses “organized” their living space. I would like to focus particularly on the lexis which served as a means to outline this space. I examine its structure and etymology. The excerpted sources of the material (the names of the interiors, edifices and less frequently isolated spaces) are rural self-help books from the 19th century, mansion’s inventories and architectural maps from the 16th – 19th centuries. The accumulated vocabulary depicts changing needs of a human being.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica;48
dc.subjectlexisen
dc.subjectsemanticsen
dc.subjectetymologyen
dc.subjectpolish mansionen
dc.titleNazwy pomieszczeń w dworach szlacheckichpl_PL
dc.typeArticleen
dc.page.number79-86pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBoryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesBrückner A., 1985, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGołębiowski Ł., 1983 (reprint z 1830 r.), Domy i dwory, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGórska A. (red.), 2000, Dwór polski. Architektura – Tradycja – Historia, Kraków.pl_PL
dc.referencesGrzebieniowski T. (tłum.), 1998, Langenscheidt’s pocket english dictionary, Warsaw.pl_PL
dc.referencesKlemensiewicz Z. i in., 1981, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLindert B., 1978, Nazwy zabudowań mieszkalnych w językach słowiańskich pochodzące z epoki prasłowiańskiej, w: Z polskich studiów slawistycznych, seria 5, s. 177-184.pl_PL
dc.referencesNakwaska z Potockich K., 1983 (reprint z 1857 r.), Dom wiejski. Dzieło poświęcone gospodyniom polskim, przydatne i osobom w mieście mieszkającym, t. 1, wyd. 2, Lipsk.pl_PL
dc.referencesPokorny J., 1959, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern u. München.pl_PL
dc.referencesSękowska E., 1996, Słownictwo związane z dworem i budynkami gospodarczymi na podstawie inwentarzy dóbr ziemskich (XVII w.), „Język Polski”, z. 9, s. 13-19.pl_PL
dc.referencesŚwitkowski T., 1978 (reprint z 1782), Budowanie wieyskie dziedzicom dóbr i possesorom, toż wszystkim iakążkolwiek zwierzchność po wsiach i miasteczkach maiącym do uwagi i praktyki podane”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTokarski J., 1980, Słownik wyrazów obcych, Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record