Total Visits

Views
Znaczenie „Historii Słowianobułgarskiej” Paisija Chilendarskiego dla krytyki historiograficzno-literackiej i jej recepcja w perspektywie diachronicznej7560
Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej6677
Nomi delle organizzazioni non profit in Italia nella prospettiva crematonomastica4317
Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa1822
Inflation and Economic Growth: a Review of The International Literature1727
Skala Satysfakcji z Pracy – Pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy1132
Długie życie - dłuższa aktywność i... praca1119
Ewolucja umieralności i niepełnosprawności w świetle koncepcji rektangularyzacji krzywej przeżycia1099
Psychologiczne i neuropsychologiczne aspekty podejmowania decyzji przez sędziów915
Przestrzenne zróżnicowanie wieku wydawania na świat potomstwa we współczesnej Polsce890