Show simple item record

dc.contributor.authorSzweda-Lewandowska, Zofia
dc.date.accessioned2015-07-27T09:31:53Z
dc.date.available2015-07-27T09:31:53Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.citationZofia Szweda-Lewandowska, Starzenie się ludności a sektor usług opiekuńczych, 24. [w:] P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa, Wyd. UŁ, Łódź 2014, 133-147pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-439-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11207
dc.description.abstractJednym z głównych problemów rynku pracy jest niski odsetek osób aktywnych zawodowo w najstarszej grupie wieku produkcyjnego. Z drugiej strony akceleracja procesu starzenia się zwiększa zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy dynamicznie rozwijający się sektor usług opiekuńczych może wpłynąć na zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie stopy bezrobocia wśród osób w wieku 55−64 lata. Do analizy w tym zakresie wybrano dziewięć krajów należących do Unii Europejskiej: Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Włochy, Hiszpanię, Polskę, Szwecję, Bułgarię, Łotwę. Są to kraje znacznie różniące się pod względem rozwoju gospodarczego oraz podejścia do opieki nad seniorami, jednak wszystkie stoją przed problemem zapewnienia wsparcia szybko przyrastającej subpopulacji osób starszych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectopieka nad osobami starszymipl_PL
dc.subjectrynek pracypl_PL
dc.subjectusługi opiekuńczepl_PL
dc.subjectstrategia Europa 2020pl_PL
dc.titleStarzenie się ludności a sektor usług opiekuńczychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number133-147pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesEmployment in Europe 2010 (2010), European Commission, European Union, Brusselspl_PL
dc.referencesHolzer J. (1999), Trzy procesy demograficzne, [w:] J. Kozielecki (red.), Humanistyka przełomu wieków, Żak, Warszawapl_PL
dc.referencesKirkwood T. B. (1996), Human Senescence, “BioEssay”, 18(12)pl_PL
dc.referencesSlany K. (2008), Alternatywne formy życia małżeńsko‑rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Krakówpl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2010), Składowe przyrostu trwania życia według grup wieku w Polsce w latach 1950–2008, „Przegląd Epidemiologiczny”, 64pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2010a), Ewolucja statusu zdrowotnego w przyszłości w Polsce, [w:] Wyzwania przyszłości — szanse i zagrożenia, Komitet Prognoz PAN, Warszawa, 365–377pl_PL
dc.referencesSzweda‑Lewandowska Z. (2009), Dyskryminacja w miejscu pracy w opiniach łódzkich seniorów, [w:] M. Halicka, J. Halicki, A. Sidorczuk (red.), Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystokpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska