Now showing items 1-1 of 1

    • Integracja podejść lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw 

      Obora, Hubert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
      Celem rozdziału jest przedstawienie możliwości integracji podejść lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Na wstępie dokonano charakterystyki pojęć łańcucha dostaw i zarządzania łańcuchem dostaw. W dalszej kolejności ...