Now showing items 1-3 of 3

  • Podstawy rachunkowości 

   Gad, Jacek ORCID; Walińska, Ewa ORCID (Uniwersytet Łódzki, Wydział ZarządzaniaKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015)
   Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych informacji na temat systemu informacyjnego rachunkowości. Po jego lekturze Czytelnik będzie potrafił zidentyfikować i wyjaśnić istotę ekonomiczną takich ...
  • Rachunkowość finansowa 

   Gad, Jacek ORCID; Stępień-Andrzejewska, Joanna; Walińska, Ewa ORCID (Uniwersytet Łódzki, Wydział ZarządzaniaKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015)
   Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych informacji na temat wybranych obszarów rachunkowości finansowej. Po jego lekturze Czytelnik będzie potrafił wskazać elementy sprawozdania finansowego oraz ...
  • Rodzaj działalności miejsc powstania kosztów jako wymiar analizy kosztów 

   Chalastra, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   Klasyczne systemy ewidencji kosztów prezentują informacje według dwóch kryteriów analizy, jakimi są rodzaj kosztu i miejsce ich powstawania. Analiza ta nie spełnia jednak wszystkich wymogów wynikających z budżetowania, ...