Now showing items 1-5 of 1

    globalna gospodarka (1)
    Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (1)
    rachunkowość (1)
    Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (1)
    sprawozdawczość finansowa (1)