Show simple item record

dc.contributor.authorKliombka-Jarzyna, Justyna
dc.contributor.authorSyper-Jędrzejak, Marzena
dc.date.accessioned2015-08-18T09:26:25Z
dc.date.available2015-08-18T09:26:25Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationJ. Kliombka-Jarzyna, M. Syper-Jędrzejak, Inicjatywy ułatwiające powrót matek na rynek pracy na przykładzie projektu „Matki znów aktywne zawodowo” realizowanego przez Międzynarodową Fundację Kobiet w Łodzi, [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 4, red. Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 295-311.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-545-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11526
dc.descriptionrozdział z: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 4, red. Z. Janowskapl_PL
dc.description.abstractW prezentowanym artykule autorki starają się przedstawić bariery powrotu kobiety na rynek pracy, związane z prawodawstwem, czynnikami natury instytucjonalnej i ekonomicznej, uzupełniając tę analizę o uwarunkowania społeczne, kulturowe i psychologiczne. Za przykład działań próbujących zniwelować wspomniane bariery posłużył projekt realizowany przez Międzynarodową Fundację Kobiet w Łodzi, a skierowany do matek pragnących powrócić na rynek pracy.pl_PL
dc.description.abstractIn this article the authors try to present barriers which prevent women returning to work. These barriers are associated with the legislation, institutional and economic factors, and social contexts. example of trying to overcome these barriers is presented in the article project which was implemented by the International Foundation for Women in Lodz, and directed to mothers wishing to return to work.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectmatka w pracypl_PL
dc.subjectpozycja zawodowa kobietypl_PL
dc.subjectdyskryminacja na rynku pracypl_PL
dc.subjectformy opieki nad dzieckiempl_PL
dc.titleInicjatywy ułatwiające powrót matek na rynek pracy na przykładzie projektu „Matki znów aktywne zawodowo” realizowanego przez Międzynarodową Fundację Kobiet w Łodzipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number[295]-311pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBiuro projektu EQUAL, www.pracujacyrodzice.pl, (11.01.2011).pl_PL
dc.referencesDziennik Ustaw Nr 237, Ustawa z 6 grudnia 2008.pl_PL
dc.referencesGłogosz D. [2007], Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu. Skutki dla życia rodzinnego i zawodowego, Wyd. IPiSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKotowska I., Sztanderska U., Wóycicka I. [2007], Podsumowanie i rekomendacje, [w:] Kotowska I., Sztanderska U., Wóycicka I. (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Wyd. „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKryńska E. [2004], Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, [w:] Graniewska D. (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce, Wyd. IPiSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMały Rocznik Statystyczny 2011, http://www.stat.gov.pl/ (17.01.2011).pl_PL
dc.referencesMama – powrót do pracy, http://www.dzieciwlodzi.pl/index.php/porady-ekspertow/279- zagubione-profesjonalistki (24.01.2011).pl_PL
dc.referencesMateriały zamieszczone na stronie projektu http://equal.plineu.org/opis_problemu04.htm (25.01.2011).pl_PL
dc.referencesMichoń P. [2008], Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej, Wyd. AE, Poznań.pl_PL
dc.referencesPodstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000-2009, GUS, http://www.stat.gov.pl/ gus/PUBL_lu_podsta_info_o_rozwoju_ demograf_polski_2000- 2009.pdf (17.01.2011).pl_PL
dc.referencesPolityka równych szans w Polsce, http://www.pracujacyrodzice.pl/index.php/pages,113,568, (10.08.2009).pl_PL
dc.referencesRymsza M., Racław-Markowska M. [2004], Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce, [w:] Graniewska D. (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce, Wyd. IPiSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚwiadczenia rodzinne, http://pomocspoleczna.ngo.pl/x/121991 (18.01.2011).pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record