Show simple item record

dc.contributor.authorNowicka, Magdalena
dc.date.accessioned2015-09-07T09:47:14Z
dc.date.available2015-09-07T09:47:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2083-3059
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11706
dc.description.abstractArtykuł dotyczy współczesnego przyrostu obietnic emancypacji w dyskursach socjologii krytycznej. Wiązane z emancypacją stymulowanie refleksyjności i sprawczej podmiotowości (agency) jest generalnie i często w sposób bezkrytyczny traktowane jako warunek rozwoju społecznego. W efekcie „boomu na emancypację” następuje rozmycie znaczenia pojęcia emancypacji i stępienie krytycznego ostrza tych nurtów, które problem władzy i podmiotowości mają na sztandarze. Z jednej strony, skutkiem tych procesów jest redukcja idei emancypacji do aktywistycznej społecznej praxis i do technologii uwłasnowolnienia. Z drugiej, idea emancypacji staje się represyjnym instrumentem oceny działań indywiduów. Problemy te zostaną omówione na przykładzie teorii postkolonialnej i społecznie zaangażowanej performatyki. Warto dziś przeciwstawić socjologii krytycznej socjologię krytyki i wrócić do krytyki samego pojęcia krytyki. Punktem wyjścia do metarefleksji mogłaby być koncepcja krytyki Michela Foucaulta.pl_PL
dc.publisherInstytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiegopl_PL
dc.relation.ispartofStan Rzeczy;
dc.subjectsocjologia krytycznapl_PL
dc.subjectemancypacjapl_PL
dc.subjectpostkolonializmpl_PL
dc.subjectperformatykapl_PL
dc.subjectMichel Foucaultpl_PL
dc.titleSocjologia krytyczna a obietnica emancypacji. Wybrane problemypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number235-253pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Zakład Badań Komunikacji Społecznejpl_PL
dc.relation.volume1(6)pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record