Now showing items 1-1 of 1

    • Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu w strategiach rozwoju firm 

      Słupik, Sylwia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, a także identyfikacja podstawowych korzyści i barier rozwoju idei ECSR w strategiach polskich firm, ze szczególnym uwzględnieniem ...