Now showing items 1-1 of 1

    • Mechanizm funkcjonowania Wielkiej Brytanii i Polski w latach 2001–2013 

      Lechowicz, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      Wadliwe mechanizmy funkcji przedstawionych w artykule, bez wątpienia, są bardzo ważne, szczególnie w warunkach kryzysu. Recesja nie tylko pokazała dysfunkcyjność tych działań, ale wykazała także niewłaściwe funkcjonowanie ...