Specyfikę „Łódzkich Studiów Etnograficznych” określają ramy współczesnych debat i zainteresowań etnologów (antropologów) oraz połączenie teorii z praktyką. Czasopismo wpisuje się w aktualne dyskusje podejmujące problematykę kultury w jej aspektach teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych i praktycznych, nie gubiąc przy tym swego etnograficznego rodowodu. Dlatego podstawą prezentowanej tu antropologii najczęściej są „studia w terenie” i materiał empiryczny pozyskany w trakcie samodzielnych badań terenowych. Teksty zaś przedstawiają wyniki aktualnie prowadzonych badań empirycznych i rozważania teoretyczne dotyczące problematyki zajmującej antropologów. Od 2015 roku przyjęto praktykę wydawania tomów profilowanych tematycznie. Taka formuła pozwala na wielostronne przedstawienie konkretnego tematu przez autorów reprezentujących różne stanowiska metodologiczne, stosujących różne narzędzia badawcze, odmiennie czytających i interpretujących współczesną kulturową rzeczywistość.


Nazwa: Łódzkie Studia Etnograficzne
ISSN: 2450-5544
Lista MEiN: 70 punktów (2021)
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Format: Open Access (licencja CC BY-ND)
Ukazuje się od: 1959 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

 • The Realm of Things Culinary. Anthropological Recipes 

  Nowina-Sroczyńska, Ewa ORCID (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
  The text is a presentation of an anthropological project of research on culinaries constructed in such a way to be accessible also to practitioners of other disciplines of the humanities. The proposed range of topics was ...
 • The Taste Remembered. On the Extraordinary Testimony of the Women from Terezín 

  Krupa-Ławrynowicz, Aleksandra (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
  The article presents an attempt to combine food studies (also termed the anthropology of food) with scholarly reflection regarding memory. The analysis focuses on the book entitled In Memory’s Kitchen. A Legacy from the ...
 • On the Appetite Trail 

  Karpińska, Grażyna Ewa (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
  The article recounts actions oriented at experiencing and reliving culinary traditions, undertaken by the Local Action Group of the “Mroga” Society for the Local Community Development. The Society operates in five ...