Show simple item record

dc.contributor.authorJaśkiewicz, Anna
dc.date.accessioned2015-11-06T13:24:09Z
dc.date.available2015-11-06T13:24:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13324
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano opinie mieszkańców Uniejowa oraz turystów, którzy co najmniej raz skorzystali z usług kompleksu termalno-basenowego „Termy Uniejów”, na temat jego atrakcyjności. W tym celu przeprowadzono wywiad kwestionariuszowy z przedstawicielami obu grup. Respondentów wybrano metodą doboru celowego, by móc uzyskać jak najbardziej zróżnicowaną grupę. Wywiad kwestionariuszowy uzupełniony badaniami terenowymi, opierającymi się na analizie tablic rejestracyjnych pojazdów zaparkowanych przed obiektem, umożliwił ukazanie zasięgu przestrzennego gości. Badania potwierdziły przypuszczenia autorki, której zdaniem powstanie obiektu znacząco wpłynęło na poprawę wizerunku gminy i zyskało uznanie zarówno wśród miejscowej ludności jak i odwiedzających turystów. Respondenci nie okazali się jednak bezkrytyczni w stosunku do obiektu i wskazali również na jego negatywne cechy. Niewątpliwie największy problem dla osób korzystających z obiektu stanowiły zbyt wysokie ceny biletów oraz bardzo długie kolejki przed obiektem, zwłaszcza w sezonie letnim.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents the attractiveness of Thermal Complex of Uniejów in the opinion of Uniejów residents and the tourists who visited „Termy Uniejów” at least once. The author conducted a questionnaire survey of representatives of both groups for this purpose. The selection of respondents was aimed at getting the possibly greatest diversity of representatives. The questionnaire survey was supplemented by observations of license plates of cars which were parked in front of the Thermal Complex of Uniejów. It showed the spatial range of tourists. The studies confirmed the author’s thesis that the object has improved the image of the commune and caused satisfaction among the local population and visiting tourists. The respondents also pointed out negative aspects of „Termy Uniejów”. The main problems for people who have visited the object were the high cost of tickets and very long queues, mainly in the summer. A detailed analysis of the research findings allowed identification of the main factors determining the opinion about the object: age, sex, professional status and place of residence.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;4
dc.subjectUniejówpl_PL
dc.subjectbadania społecznepl_PL
dc.subjectkompleks termalno-basenowypl_PL
dc.subjectTermy Uniejówpl_PL
dc.subjectsocial surveyspl_PL
dc.subjectthermal complexpl_PL
dc.titleAtrakcyjność kompleksu termalno-basenowego „Termy Uniejów” w opinii turystów i mieszkańców Uniejowapl_PL
dc.title.alternativeAttractiveness of The Thermal Complex of Uniejów in the opinion of tourists and Uniejów residentspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[181]-198pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, 90–142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31.pl_PL
dc.identifier.eissn2449-8319
dc.referencesBorowska-Stefańska M., Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy Powodziowej – przykład Uniejowa, „Problemy Rozwoju Miast”, z. 3, 2014, s. 5–11.pl_PL
dc.referencesDej M., Huculak M., Jarczewski W., Rekreacyjne wykorzystanie wód geotermalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Institute of Urban Development, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesUstawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r., Dz.U., nr 163, poz. 981.pl_PL
dc.referencesFoszczyńska P. (red.), Kąpieliska termalne, mineralne i lecznicze. Słowacja, Węgry oraz Zakopane, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesKępińska B., Warunki termiczne i hydrotermalne podhalańskiego systemu geotermalnego, Studia, Rozprawy, Monografie 135, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesPlucińska A.J., „Świeża woda zdrowia doda”. Opowieść o wodzie. Studium etnograficzne, „Biuletyn Uniejowski”, t. 1, 2012, s. 121–130.pl_PL
dc.referencesSapińska-Śliwa A., Udostępnianie wód termalnych w Uniejowie – rys historyczny, „Biuletyn Uniejowski”, t. 1, 2012, 1, s. 63–77.pl_PL
dc.referencesSmętkiewicz K., Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria, Łódź 2014.pl_PL
dc.referenceswww.infobasen.pl (data dostępu: 12.03.2015).pl_PL
dc.referenceswww.termalni.pl (data dostępu: 12.03.2015).pl_PL
dc.referenceswww.termyuniejow.pl (data dostępu: 10.03.2015).pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record