Czasopismo to jest periodykiem naukowym poświęconym etycznym aspektom życia gospodarczego. Problematyka zamieszczanych tekstów koncentruje się wokół etycznych konsekwencji procesów zachodzących w gospodarce światowej i europejskiej, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki zawodowej, tworzenia i egzekwowania kodeksów etycznych oraz etycznych problemów środowiska akademickiego. W „Annales...” publikują autorzy zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych. Na temat etycznych aspektów gospodarowania na jego łamach wypowiadali się czołowi polscy etycy gospodarczy, ekonomiści, ekonometrycy oraz przedstawiciele instytucji publicznych i politycy gospodarczy.

Czasopismo zostało założone w 1998 roku przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Uczelnia ta pełniła rolę wydawcy do 2012 roku, kiedy periodyk został przejęty przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Mimo tej zmiany czasopismo ukazuje się w sposób ciągły, a w maju 2012 roku opublikowany został jego kolejny, 15 tom.

Czasopismu „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” od początku jego istnienia towarzyszy organizowana w Łodzi od 1997 roku konferencja naukowa „Etyka w życiu gospodarczym”. To coroczne spotkanie pobudza uczestników do refleksji, której owocem są artykuły zamieszczane następnie na łamach czasopisma.

Czasopismo „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” jest wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

ISSN 1899-2226
eISSN 2353-4869
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: filozofia; nauki prawne; nauki socjologiczne


Strona internetowa czasopisma

Komitet Redakcyjny:

Redaktor naczelny dr Joanna Dzionek-Kozłowska
Zastępca redaktora naczelnego dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ
prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź
prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski
prof. zw. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger
prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

Rada Naukowa:
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki, (Polska)
prof. dr Tevfik Erdem, Gazi Üniversitesi w Ankarze (Turcja)
prof. zw. dr hab. Wojciech Gasparski, Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Etyki Biznesu, (Polska)
prof. David J. Jackson, Bowling Green State University (Stany Zjednoczone)
prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, (Polska)
prof. dr Nail Öztaş, Gazi Üniversitesi w Ankarze (Turcja)
dr Přemysl Pálka, Uniwersytet Tomáša Baty w Zlinie (Czechy)
ks. dr Biju Michael SDB, Universita Pontificia Salesiana w Rzymie, Studium Theologicum Salesianum w Jerusalem (Izrael)
prof. zw. dr hab. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki, (Polska)
prof. Heather Hadar Wright, Wittenberg University (Stany Zjednoczone)

Redaktor statystyczny:
dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ

Redaktorzy językowi:
dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. UŁ (język angielski)
dr Anna Fadecka (język polski)
Mark Muirhead (English proofreader)

Adres redakcji:
Redakcja Annales. Etyka w życiu gospodarczym
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, pokój A416
90-214 Łódź
tel. 42 635 50 58, 42 635 51 60
e-mail: annales@uni.lodz.pl

Collections in this community

Recent Submissions

 • Rosnąca rola klientocentryczności w rozwoju koncepcji biznesowych 

  Grocholiński, Piotr ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-09-30)
  Customer-centricity – a concept, a trend or an absolute must-have in a modern consumer market? The answer may seem clear, and that no further profound reflections are required. However, it is impossible to specify unambiguously ...
 • Enhancing ethical behavior in online exams 

  Bąkała, Anna; Bąkała, Marcin ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-09-30)
  Online exams have become a common tool in the academic didactic process, as well as in most online courses in business. Taking exams in a remote location like home, using ICT tools, brings many challenges to both sides, ...
 • Pieniądz jako towar fikcyjny – utopia liberalizmu według Karla Polanyiego 

  Kozubowski, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-09-30)
  This article concerns Karl Polanyi’s theory of money as a fictitious commodity and its importance for understanding liberal ideology. According to the Hungarian economist, money is not a commodity but a social relation ...
 • Odpowiedzialność egzystencjalna jako fundament odpowiedzialności w etyce społeczno-gospodarczej 

  Mizdrak, Inga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-09-30)
  Purpose: On the one hand, the aim of this paper is to highlight the importance of responsibility in its rudimentary aspect. On the other, it reflects on the disquieting phenomena that occur in socio-economic practice which ...
 • Ekonomiczne i etyczne aspekty rozwoju ChRL w latach 1949–2018 

  Przybyciński, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-09-30)
  Economic as well as ethical aspects of development are of great importance. In the last few decades, the People’s Republic of China (PRC) has tried to overcome economic backwardness. Under the leadership of the Communist ...
 • Etyczne aspekty zróżnicowania dochodów 

  Wyżnikiewicz, Bohdan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-09-30)
  Personal income differentiation (inequality) is widely observed. Various historical and cultural factors are responsible for this phenomenon. In the longer run, these factors lead to a log-normal distribution of income ...
 • Misselling jako nadużywanie zaufania klienta na rynku finansowym 

  Paduszyńska, Marta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-09-30)
  The amendment to the act on competition and consumer protection, in force since 17 April 2016, introduced a ban on the so-called ‘misselling’ as a new type of practice that violates collective consumer interests. The sale ...
 • Etyczne aspekty personalizowania treści w środowisku cyfrowym 

  Modrzejewska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-09-30)
  Nowadays, the Internet fulfils multiple functions: it supplies us with information and entertainment, and it is sometimes all the social life we have. Typing any phrase into Google – the most popular Internet search engine ...
 • Sztuczna inteligencja a inteligencja moralna. Zagadnienia wstępne cybernetyki 

  Szulczewski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-09-30)
  We live in a time when artificial intelligence is being used in more and more areas of our lives. Its use in the sphere of management has become a big problem. Should we comply with the judgments of the cold rationality ...
 • Relacje między etyką, prawem i ekonomią: analiza poglądów Adama Smitha 

  Rogowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-09-30)
  Adam Smith is commonly viewed as the founding father of economics. This conviction stems from the publication of The Wealth of Nations in 1776. Smith’s works are chiefly examined in terms of economics. The discovery of ...
 • Egzystencjalno-religijny model przywództwa biznesowego. Perspektywa holistyczna 

  Marek, Agnieszka; Kostrzewa, Sylwia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-06-30)
  The main aim of the paper is to show an existential religious model of business leadership. We want to defend the thesis that leaders, who consider existing norms and regulations, have the greatest influence on how ...
 • Systemowe metody monitorowania jakości pracy w urzędach administracji publicznej 

  Walenia, Alina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-06-30)
  Implementing modern methods of quality management improves the services provided by public administration. Quality management systems are tools for changing the structure, methods of operation, and consequently, the image ...
 • Kant’s foedus pacificum: Path to peace or prolegomena to neoliberalism and authoritarian corporatist globalization in contemporary liberal democratic states? 

  Garrett, Terence M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-06-30)
  Immanuel Kant’s language and concept of foedus pacificum (league of peace) combined with his call for a spirit of trade promised a prescription for world peace—“seeking to end all wars forever.” Nation-state level cooperation ...
 • Liberalizm gospodarczy w myśli Carla Mengera 

  Mak, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-06-30)
  Over the years, the Austrian School of Economics has created the image of a thinker associated with ideas of liberalism. The views of members of this school are often considered controversial. However, the concept of ...
 • The deontological perspective of sustainable development 

  Płachciak, Adam; Mukarutesi, Dative (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-03-30)
  The idea of sustainable development as a normative concept emphasizes the necessity for a wider consensus on meeting human needs, ensuring social equity, and respecting planetary boundaries. The purpose of the article ...
 • Wymaganie obecności na zajęciach w czasie choroby jako przykład ukrytego programu studiowania medycyny 

  Kaczmarek, Emilia; Makowska, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-03-30)
  Considering medical students’ experiences gives insights into aspects of their education and socialization to the medical profession that are not visible from official curricula. This article presents the results of a ...
 • Is e-learning a panacea for the current challenges of business ethics teaching? 

  Horodecka, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-03-30)
  The scope of the paper is to investigate whether e-learning is a good alternative to achieve business ethics teaching goals in the challenging context of disembedded economies. To achieve this goal, I used various ...
 • Problem możliwości etyki zawodowej pośredników kredytu hipotecznego 

  Nowak, Arkadiusz Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-03-30)
  The purpose of this work is to present arguments that support the thesis about the need to formulate professional ethics for mortgage brokers. Due to the lack of a broader reflection on the professional ethics of this ...
 • Perspektywa aksjologiczna w socjologii gospodarczej i ekonomicznej 

  Zdun, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-03-30)
  Axiological studies have been part of sociological research into business activity since the beginnings of the field. But there is still no agreement among scholars as two major concepts that are competing for dominance. ...
 • Założenia etyczne Kodeksu Etyki Żywnościowej 

  Ujwary, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  The main point of the article is to analyze the ethical assumptions of the Codex of Food Ethics and to answer the question of whether the formalization of morality related to food is possible at all. The analyzed Codex was ...

View more