Now showing items 1-10 of 2

  Constitution of May 3 (2)
  foreign policy of the Commonwealth (2)
  Great Diet (2)
  Guardians of the Laws (2)
  Konstytucja 3 maja (2)
  polityka zagraniczna Rzeczypospolitej (2)
  Russian-Polish relations in 1791–1792 (2)
  Sejm Wielki (2)
  stosunki polsko-rosyjskie w latach 1791–1792 (2)
  Straż Praw (2)