Show simple item record

dc.contributor.authorFiedor, Paweł
dc.date.accessioned2015-12-10T11:52:07Z
dc.date.available2015-12-10T11:52:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15381
dc.description.abstractWe treat financial markets as complex networks. It is commonplace to create a filtered graph (usually a Minimally Spanning Tree) based on an empirical correlation matrix. In our previous studies we have extended this standard methodology by exchanging Pearson’s correlation coefficient with information – theoretic measures of mutual information and mutual information rate, which allow for the inclusion of non-linear relationships. In this study we investigate the time evolution of financial networks, by applying a running window approach. Since information–theoretical measures are slow to converge, we base our analysis on the Hirschfeld-Gebelein-Rényi Maximum Correlation Coefficient, estimated by the Randomized Dependence Coefficient (RDC). It is defined in terms of canonical correlation analysis of random non-linear copula projections. On this basis we create Minimally Spanning Trees for each window moving along the studied time series, and analyse the time evolution of various network characteristics, and their market significance. We apply this procedure to a dataset describing logarithmic stock returns from the Warsaw Stock Exchange for the years between 2006 and 2013, and comment on the findings, their applicability and significance.pl_PL
dc.description.abstractW niniejszym artykule traktujemy rynki finansowe jako sieci złożone. Najczęściej wyznacza się minimalne drzewo rozpinające oparte o empiryczną macierz korelacji. W naszych wcześniejszych badaniach rozszerzyliśmy tę metodologię poprzez zamianę współczynnika korelacji liniowej Pearsona na miary oparte o teorię informacji: informację wzajemną i stopę informacji wzajemnej, co pozwala na uwzględnienie zależności nieliniowych. W niniejszym badaniu zajmujemy się ewolucją sieci finansowych w czasie, przy zastosowaniu mechanizmu przesuwnego okna. Jako że miary oparte o teorię informacji są znane z wolnej zbieżności, opieramy naszą analizę na współczynniku największej korelacji Hirschfelda-Gebeleina-Rényiego, estymowanym przez randomizowany współczynnik zależności (RDC). Jest on definiowany w odniesieniu do analizy korelacji kanonicznych losowych nieliniowych odwzorowań za pomocą kopuł. Na tej podstawie tworzymy minimalnego drzewa rozpinające dla każdego okna przesuwającego się wzdłuż badanych szeregów czasowych, analizujemy ewolucję różnych własności tych sieci w czasie, i ich znaczenie dla badanego rynku. Stosujemy tę procedurę w odniesieniu do zestawu danych opisującego logarytmiczne zwroty cen akcji z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z lat pomiędzy 2006 i 2013, komentujemy otrzymane wyniki, możliwości ich praktycznego zastosowania oraz ich znaczenie dla badaczy i analityków.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;314
dc.subjectfinancial networkspl_PL
dc.subjectnon-linear dependencepl_PL
dc.subjectmaximum correlation coefficientpl_PL
dc.subjectcanonical-correlation analysispl_PL
dc.subjectsieci finansowepl_PL
dc.subjectzależności nieliniowepl_PL
dc.subjectwspółczynnik największej korelacjipl_PL
dc.subjectkorelacja kanonicznapl_PL
dc.titleAnalysis of the Time Evolution of Non-Linear Financial Networkspl_PL
dc.title.alternativeAnaliza ewolucji nieliniowych sieci finansowychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[69]-81pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationCracow University of Economics, Rakowicka 27, 31-510 Krakówpl_PL
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAbhyankar A., Copeland L., Wong, W. (1995), Nonlinear Dynamics in Real-Time Equity Market Indices: Evidence from the United Kingdom, “The Economic Journal”, vol. 105 no. 431, p. 864–880.pl_PL
dc.referencesAbhyankar A., Copeland L., Wong W. (1997), Uncovering Nonlinear Structure in Real-Time Stock Market Indices, “Journal of Business & Economic Statistics”, vol. 15 no. 1, p. 1–14.pl_PL
dc.referencesAlbert R., Barabasi L.A. (2000), Topology of evolving networks: Local Events and Universality, “Physical Review Letters”, vol. 85, p. 5234–5237.pl_PL
dc.referencesAmmermann P.A., Patterson D.M. (2003), The cross-sectional and cross-temporal universality of nonlinear serial dependencies: Evidence from world stock indices and the Taiwan Stock Exchange, “Pacific-Basin Finance Journal”, vol. 11 no. 2, p. 175–195.pl_PL
dc.referencesAste T., Shaw W., Matteo T.D. (2010), Correlation structure and dynamics in volatile markets, “New Journal of Physics”, vol. 12, p. 085009.pl_PL
dc.referencesBach F.R., Jordan M.I. (2002), Kernel independent component analysis, “Journal of Machine Learning Research, vol. 3, p. 1–48.pl_PL
dc.referencesBonanno G., Vandewalle N., Mantegna R.N. (2000), Taxonomy of stock market indices, “Physical Review E”, vol. 62 no. 6, p. 7615–7618.pl_PL
dc.referencesBreiman L., Friedman J.H. (1985), Estimating Optimal Transformations for Multiple Regression and Correlation, “Journal of the American Statistical Association”, vol. 80 no. 391, p. 580–598.pl_PL
dc.referencesBrock W.A., Hsieh D.A., LeBaron B. (1991), Non-linear Dynamics, Chaos, and Instability. Statistical Theory and Economic Evidence, MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBrooks C. (1996), Testing for non-linearity in daily sterling exchange rates, “Applied Financial Economics”, vol. 6 no. 4, p. 307–317.pl_PL
dc.referencesChen P. (1996), A Random Walk or Color Chaos on the Stock Market? Time-Frequency Analysis of S&P Indexes, “Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics”, vol. 1 no. 2, p. 87–103.pl_PL
dc.referencesCover T., Thomas, J. (1991), Elements of Information Theory, John Wiley & Sons, New York.pl_PL
dc.referencesDorogovtsev S.N., Goltsev A.V., Mendes J.F.F. (2008), Critical phenomena in complex networks, “Review of Modern Physics”, vol. 80, p. 1275–1335.pl_PL
dc.referencesFenn D., Porter M., Williams S., McDonald M., Johnson N., Jones N. (2011), Temporal Evolution of Financial Market Correlations, “Physical Review E”, vol. 84 no. 2, p. 026109.pl_PL
dc.referencesFiedor P. (2014a), Frequency Effects on Predictability of Stock Returns. In “Proceedings of the IEEE Computational Intelligence for Financial Engineering & Economics 2014”, p. 247–254, IEEE, London.pl_PL
dc.referencesFiedor P. (2014b), Information-theoretic approach to lead-lag effect on financial markets, “European Physical Journal B”, vol. 87, p. 168.pl_PL
dc.referencesFiedor P. (2014c), Networks in financial markets based on the mutual information rate, “Physical Review E”, vol. 89, p. 052801.pl_PL
dc.referencesFiedor P. (2014d), Sector strength and efficiency on developed and emerging financial markets, “Physica A”, vol. 413, p. 180–188.pl_PL
dc.referencesGebelein H. (1941), Das statistische Problem der Korrelation als Variations- und Eigenwertproblem und sein Zusammenhang mit der Ausgleichsrechnung, “Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik”, vol. 21 no. 6, p. 364–379.pl_PL
dc.referencesGretton A., Bousquet O., Smola A., Scholkopf B. (2005), Measuring statistical dependence with Hilbert-Schmidt norms. In “Proceedings of the 16th international conference on Algorithmic Learning Theory”, p. 63–77, Springer-Verlag, Budapest.pl_PL
dc.referencesHardle W.K., Simar L. (2007), Applied Multivariate Statistical Analysis, Springer, New York.pl_PL
dc.referencesHardoon D., Shawe-Taylor J. (2009), Convergence analysis of kernel canonical correlation analysis: theory and practice, “Machine Learning”, vol. 74 no. 1, p. 23–38.pl_PL
dc.referencesHsieh D. (1989), Testing for Nonlinear Dependence in Daily Foreign Exchange Rates, “Journal of Business”, vol. 62 no. 3, p. 339–368.pl_PL
dc.referencesLaloux L., Cizeau P., Potters M., Bouchaud J. (2000), Random matrix theory and financial correlations, “International Journal of Theoretical & Applied Finance”, vol. 3, p. 391–398.pl_PL
dc.referencesLopez-Paz D., Hennig P., Scholkopf B. (2013), The Randomized Dependence Coefficient, “arXiv:stat.ML”, 1304.7717.pl_PL
dc.referencesMandelbrot B.B. (1963), The Variation of Certain Speculative Prices, “Journal of Business”, vol. 36 no. 4, p. 394–419.pl_PL
dc.referencesMantegna R. (1999), Hierarchical structure in financial markets, “European Physical Journal B”, vol. 11, p. 193–197.pl_PL
dc.referencesMantegna R. (1991), Levy Walks and Enhanced Diffusion in Milan Stock Exchange, “Physica A”, vol. 179, p. 232–242.pl_PL
dc.referencesMcDonald M., Suleman O., Williams S., Howison S., Johnson N.F. (2005), Detecting a currency’s dominance or dependence using foreign exchange network trees, “Physical Review E”, vol. 72, p. 046106.pl_PL
dc.referencesNelsen R. (2006), An Introduction to Copulas. Springer Series in Statistics, Springer, New York.pl_PL
dc.referencesPaninski L. (2003), Estimation of entropy and mutual information, “Neural Computation”, vol. 15, p. 1191–1254.pl_PL
dc.referencesPlerou V., Gopikrishnan P., Rosenow B., Nunes-Amaral L.A., Stanley H.E. (1999), Universal and Non-Universal Properties of Cross-Correlations in Financial Time Series, “Physical Review Letters”, vol. 83 no. 7, p. 1471–1474.pl_PL
dc.referencesPoczos B., Ghahramani Z., Schneider J. (2012), Copula-based kernel dependency measures. In “Proceedings of the 29th International Conference on Machine Learning (ICML-12)”, p. 775–782, Edinburgh.pl_PL
dc.referencesQi M. (1999), Nonlinear Predictability of Stock Returns Using Financial and Economic Variables, “Journal of Business & Economic Statistics”, vol. 17 no. 4, p. 419–429.pl_PL
dc.referencesRahimi A., Recht B. (2008), Weighted sums of random kitchen sinks: Replacing minimization with randomization in learning. In “Proceedings of the 2008 Conference Advances in Neural Information Processing Systems 21”, p. 1313–1320, MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesRényi A. (1959), On measures of dependence, “Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae”, vol. 10, p. 441–451.pl_PL
dc.referencesReshef D.N., Reshef Y.A., Finucane H.K., Grossman S.R., McVean G., Turnbaugh P.J., Lander E.S., Mitzenmacher M., Sabeti P.C. (2011), Detecting novel associations in large data sets, “Science”, vol. 334 no. 6062, p. 1518–1524.pl_PL
dc.referencesSandoval L., Franca I.D.P. (2012), Correlation of financial markets in times of crisis, “Physica A”, vol. 391, p. 187–208.pl_PL
dc.referencesSienkiewicz A., Gubiec T., Kutner R., Struzik Z.R. (2013), Dynamic Structural and Topological Phase Transitions on the Warsaw Stock Exchange: A Phenomenological Approach, “Acta Physica Polonica A”, vol. 123 no. 3, p. 615–635.pl_PL
dc.referencesSornette, D., Andersen J. (2002), A Nonlinear Super-Exponential Rational Model of Speculative Financial Bubbles, “International Journal of Modern Physics C”, vol. 13 no. 2, p. 171–188.pl_PL
dc.referencesSzekely G.J., Rizzo M.L., Bakirov N.K. (2007), Measuring and testing dependence by correlation of distances, “Annals of Statistics”, vol. 35 no. 6, p. 2769–2794.pl_PL
dc.referencesTumminello M., Aste T., Matteo T.D., Mantegna, R. (2005), A tool for filtering information in complex systems, “Proceedings of the National Academy of Science USA”, vol. 102 no. 30, p. 10421–10426.pl_PL
dc.referencesTumminello M., Aste T., Matteo T.D., Mantegna R. (2007a), Correlation based networks of equity returns sampled at different time horizons, “European Physical Journal B”, vol. 55 no. 2, p. 209–217.pl_PL
dc.referencesTumminello M., Coronnello C., Lillo F., Micciche S., Mantegna R. (2007b), Spanning trees and bootstrap reliability estimation in correlation-based networks, “International Journal of Bifurcation & Chaos”, vol. 17, p. 2319–2329.pl_PL
dc.contributor.authorEmailPawel.F.Fiedor@ieee.orgpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.314.09
dc.relation.volume3pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record