Show simple item record

dc.contributor.authorKaczmarek, Kamil M.
dc.date.accessioned2015-12-18T08:53:42Z
dc.date.available2015-12-18T08:53:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15740
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;53
dc.titleOdpowiedź na recenzję prof. Jacka Tittenbrunapl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[145]-160pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznańpl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesEhrman B. D. (2009), Przeinaczanie Jezusa. Kto i dlaczego zmieniał Biblię, przeł. M. Chowaniec, Wydawnictwo CiS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEhrman B. D., Metzger B. M. (2005), The Text of the New Testament, its Transmission, Corruption, and Restoration, 4th ed., Oxford University Press, New York–Oxford.pl_PL
dc.referencesKaczmarek K. M. (2010), Guru – uczniowie – wspólnota, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, http://hdl.handle.net/10593/4782, 20.03.2015.pl_PL
dc.referencesKaczmarek K. M. (2012), Informacyjny most między biologią a socjologią, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, nr 18, s. 45–62; http://hdl.handle.net/10593/6491, 20.03.2015.pl_PL
dc.referencesKaczmarek K. M. (2013a), Mechanizmy ewolucji religii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, http://hdl.handle.net/10593/11373, 20.03.2015.pl_PL
dc.referencesKaczmarek K. M. (2013b), Paradygmat funkcjonalny Herberta Spencera, „Studia Socjologiczne”, nr 2 (209), s. 31–46, http://hdl.handle.net/10593/10087, 20.03.2015.pl_PL
dc.referencesKaczmarek K. M. (2013c), Teoria ewolucji kulturowej i społecznej Waltera Garrisona Runcimana, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. 75, z. 1, s. 233–247, http://hdl. handle.net/10593/6986, 20.03.2015.pl_PL
dc.referencesKaczmarek K. (2007a), Herbert Spencer a problemy socjologii religii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, http://hdl.handle.net/10593/4913, 20.03.2015.pl_PL
dc.referencesKaczmarek K. (2007b), Klasyczna teoria charyzmy Maxa Webera. Kilka problemów z empirycznym zastosowaniem, [w:] R. Drozdowski (red.), Końce i początki. Socjologiczne podsumowania, socjologiczne zapowiedzi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 15–34; http://hdl.handle.net/ 10593/4581, 20.03.2015.pl_PL
dc.referencesKozyr-Kowalski S. (1999a), Neoklasycyzm socjologiczny, [w:] K. Kaczmarek, Prasocjologia świętego Tomasza z Akwinu, Wydział Teologiczny UAM, Poznań, s. 7–23.pl_PL
dc.referencesKozyr-Kowalski S. (1999b), Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesPinker S. (2005), Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, przeł. Agnieszka Nowak, Gdańskie Wy-dawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesRand A. (2000), Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu, przeł. J. Łoziński i in., Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesTittenbrun J. (1997), Własność prywatna a publiczna w ujęciu teorii praw własności, [w:] K. Doktór (red.), Socjologia: teoria i działanie: księga pamiątkowa ku czci Władysława Markiewicza, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 143–163.pl_PL
dc.referencesTittenbrun J. (2008), Gospodarka a społeczeństwo w ujęciu Talcotta Parsonsa i Neila Smelsera, [w:] S. Banaszak, K. Doktór (red.), Problemy socjologii gospodarki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań, s. 117–137.pl_PL
dc.referencesTittenbrun J. (2010), Socjologia gospodarki a socjologia ekonomiczna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 2, s. 237–255.pl_PL
dc.referencesTittenbrun J. (2011), Własnościowa teoria zróżnicowania społecznego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 1, s. 211–230.pl_PL
dc.referencesTittenbrun J. (2012a), Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesTittenbrun J. (2012b), Ekonomiczny imperializm G. S. Beckera, „Nowa Krytyka”, nr 28, s. 157–199.pl_PL
dc.referencesTittenbrun J. (2014), Non constat. Uwagi na marginesie książki: Kamil M. Kaczmarek, „Mechanizmy ewolucji religii”, ser. „Socjologia”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013 (320 stron), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 50, s. 155–179; http://hdl. handle.net/11089/6994; preprint: https://www.researchgate.net/publication/268150106_Recenzja, 20.03.2015.pl_PL
dc.contributor.authorEmailcamillos@amu.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.53.11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record