Redaktorzy zeszytu
Jadwiga Czerwińska, Małgorzata Budzowska, Katarzyna Chiżyńska

CONSPECTUS MATERIAE

1. Sacerdote e re. Potere religioso e potere regale Dall’oriente All’occidente (Sacerdos et rex. Religionis regisqve potestas ac mvnvs ex orientis in occidentis regionibvs)
Orazio Antonio BOLOGNA
2. Pindaric kleos (Kleos Pindara)
Maciej JASZCZYŃSKI
3. Bacch. Fr. 63 M. – Commento (Bacch. fr. 63 M. – Commentary)
Antonio TIBILETTI
4. Przyjaciel czy pochlebca? Żona jako lustro w „Zaleceniach małżeńskich” Plutarcha (14, 139f–140a) (Friend or Flatterer? A Wife as a Mirror in Plutarch’s “Advice to the Bride and Groom” (14, 139f–140a))
Joanna SOWA
5. Ofiary z ludzi w obrzędowości rzymskiej – mamuralia, sacra argeorum, saturnalia, compitalia (Human Sacrifice in the Roman System of Beliefs – Mamuralia, Sacra Argeoum, Saturnalia, Compitalia)
Idaliana KACZOR
6. El motín de la tierra. La « maquinaria divina » ctónica en la „Farsalia” (The Revolt of the Earth. The Chthonic Divine Apparatus in the “Pharsalia”)
Joanna PYPŁACZ
7. Obraz niedoli w pieśni weselnej, czyli epitalamia Drakoncjusza jako przykład jego nowatorstwa (The Picture of Misery in a Wedding Song – Dracontius’ Epithalamia as an Example of His Innovation)
Natalia CICHOŃ
8. „A z pamięci rodzi się sumienie…” Prometeusz Alberta Camusa i Zbigniewa Herberta (“A Memory Born Conscience…” Promethee of Albert Camus and Zbigniew Herbert)
Joanna ROŚ
9. Teorie pochodzenia Pulcinelli i jego związki z antykiem (Theories of Origin of Pulcinella and His Connections with Antiquity)
Marta STERNA
10. „Metamorfozy albo Złoty Osioł” Apulejusza jako punkt wyjścia dla spektaklu „Metamorfozy” OPT „Gardzienice” (“Methamorphoses or The Golden Ass” by Apuleius as the Starting Point for Performance “The Methamorphoses” by OPT “Gardzienice”)
Elżbieta KOŁDRZAK
11. Internacjonalny charakter łacińskiej terminologii elektronicznej (International Character of Latin Electronical Terms)
Sylwia KRUKOWSKA

Recent Submissions