Show simple item record

dc.contributor.authorDomański, Czesław
dc.date.accessioned2016-01-12T11:17:43Z
dc.date.available2016-01-12T11:17:43Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16482
dc.description.abstractProfesor Władysław Welfe opublikował ponad 35 monografii książkowych, był redaktorem ponad 18 Conference Proceedings i opublikował ponad 380 artykułów. Pod jego kierunkiem zostało napisanych 37 rozpraw doktorskich (w tym prace kilku obcokrajowców), 160 prac magisterskich, również opiekę naukową sprawował w 15 rozprawach habilitacyjnych. Wielokrotnie recenzował rozprawy habilitacyjne i dorobek naukowy do tytułów profesorskich. Kilku jego uczniów uzyskało tytuły naukowe profesora. Był promotorem w przewodach prowadzących do uzyskania tytułu doktora h.c. UŁ przez tak znakomitych uczonych jak akad. A. G. Aganbegjan, prof. L. R. Klein (laureat Nagrody Nobla) oraz prof. R. Barre.pl_PL
dc.description.abstractProfessor Władysław Welfe published more than 35 book monographs, was the editor of more than 18 Conference Proceedings and published more than 380 articles. He supervised 37 doctorate theses (among them a couple of foreign works), 160 master theses, and he was a scientific adviser in 15 professor’s theses. He reviewed many professor’s theses and the scientific collected works for conferring professor’s titles. Some of his students got the title of scientific professor. He was the promoter of conferring the Honoris Causa title of the University of Łódź to such outstanding scientists as academic A. G. Aganbegjan, prof. L. R. Klein (Nobel Prize winner) and prof. R. Barre.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;205
dc.titleKalendarium wydarzeń zawodowych i naukowych Profesora Władysława Welfepl_PL
dc.title.alternativeThe calendar of scientific and professional events of Professor Władysław Welfepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007pl_PL
dc.page.number7-10pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record