Show simple item record

dc.contributor.authorWyporska-Frankiewicz, Joanna
dc.date.accessioned2016-01-13T08:14:44Z
dc.date.available2016-01-13T08:14:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-60901-86-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16522
dc.description.abstractArtykuł dotyczy praktycznych problemów związanych z jednym ze świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej tj. zapewnieniem pobytu i usług w domu pomocy społecznej, a w tym przede wszystkim dotyczy kosztów jakie ponosi w związku z tym administracja. Problem ten w chwili obecnej – z uwagi na szybkie starzenie się polskiego społeczeństwa, emigrację zarobkową młodego pokolenia, a także ogromne koszty jakie ponosi administracji w związku z koniecznością realizacji tego zadania – jest niezwykle istotny. Zwrócono też uwagę na poważne rozbieżności w judykaturze związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, a także dostrzeżono konieczność wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach prawa i zaproponowano ich kierunek. Poruszana problematyka dotyczy zagadnień istotnych zarówno dla mieszkańców, jak i administracji samorządowej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofInnowacje 2015. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w nowej perspektywie finansowej;
dc.titleWyzwania stojące przed administracją w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki w domu pomocy społecznej. Zagadnienia wybrane.pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderJoanna Wyporska-Frankiewiczpl_PL
dc.page.number156-180pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Sądownictwa Administracyjnegopl_PL
dc.referencesT. Kuta, Rola administracji usług w zaspokajaniu potrzeb socjalno‐bytowych i oświatowo – kulturalnych obywateli [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45‐lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000 r., s. 336 i n.pl_PL
dc.referencesCz. Martysz, S. Nitecki, G. Szpor, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gdańsk 2001 r.pl_PL
dc.referencesA. Miruć, J. Maćkowiak, Administracja pomocy społecznej w Polsce [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, red. nauk. J. Filipek, Bielsko‐Biała 2003 r.pl_PL
dc.referencesL. Sierpowska, Komentarz do art. 96 ustawy o pomocy społecznej, Lex el.pl_PL
dc.referencesJ. P. Tarno, E. Frankiewicz, M. Sieniuć, M. Szewczyk, J. Wyporska, Sądowa kontrola administracji, Warszawa 2006 r.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record