Show simple item record

dc.contributor.authorDomański, Czesław
dc.date.accessioned2016-02-01T09:38:53Z
dc.date.available2016-02-01T09:38:53Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16831
dc.description.abstractThe paper considers the linear regression function y = βx + ε, where β is a vector of unknown parameters and ε is a rest component. In case of complex samples some modifications of test statistics should be made. Results of simulation study revealed that the verification of the hypothesis H₀:β = β₀ should be conducted by means of modified test F.pl_PL
dc.description.abstractProblem szacowania parametrów funkcji regresji na podstawie prób nieprostych jest badany z górą od dwudziestu pięciu lat. Przedmiotem badania będzie liniowa funkcja regresji postaci macierzowej: y = βx + ε, gdzie β jest wektorem nieznanych parametrów, natomiast ε jest składnikiem resztowym. W przypadku prób nieprostych należy dokonać modyfikacji statystyki testowej, uwzględniając tzw. efekt schematu losowania. W pracy prezentowane są wyniki badań symulacyjnych, które wskazują na konieczność weryfikacji hipotezy H₀:β = β₀ za pomocą zmodyfikowanego testu F.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;206
dc.subjectcomplex samplespl_PL
dc.subjecttest Fpl_PL
dc.subjecttestingpl_PL
dc.subjectdesign effectpl_PL
dc.subjectχ² testpl_PL
dc.titleVerification of Hypotheses Concerning Parameters of the Regression Model for Complex Samplespl_PL
dc.title.alternativeWeryfikacja hipotez dotyczących parametrów modelu regresji dla prób nieprostychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007pl_PL
dc.page.number103-112pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Chiar of Statistical Methodspl_PL
dc.referencesBracha Cz. (1998), Modele reprezentacyjne w badaniu opinii publicznej i marketingu, EFEICT, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBracha Cz. (2003), Kilka uwag o szacowaniu efektu schematu losowania, [w:] Metoda reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno-społecznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 13-26.pl_PL
dc.referencesGoldberger A. S. (1972), Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHolt D., Smith Т. M. E. (1979), Post-stratification, J. Roy. Statist. Soc. S. A., 142, 33-46.pl_PL
dc.referencesKish L. (1965), Survey Sampling, J. Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesRao C. R. (1982), Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesScott A. J., Holt D. (1982), The effect of two-stage sampling on ordinary least squares methods, JASA, 848-854.pl_PL
dc.referencesTheil H. (1979), Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWu C. F., Holt D., Holmes D. J. (1988), The effect of two-stages sampling on the F statistic, JASA, 150-159.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record