Show simple item record

dc.contributor.authorCzapla, Tomasz
dc.contributor.authorGlinkowska, Beata
dc.date.accessioned2016-02-16T08:24:43Z
dc.date.available2016-02-16T08:24:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationT. Czapla, B. Glinkowska, Podstawy zarządzania [w:] Ekonomia finanse prawo gospodarcze. Podręcznik dla sędziów i prokuratorów, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Łódź - Lublin 2015, s. 23-31pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-64462-23-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16974
dc.description.abstractCelem niniejszego rozdziału jest przedstawienie bazowych informacji na temat podstaw zarządzania skoncentrowanych wokół następujących obszarów tematycznych: formułowanie celów organizacyjnych, misja i wizja, podejmowanie decyzji, formułowanie strategii. Lektura tej części niniejszego podręcznika pozwoli Czytelnikowi poprawnie skonstruować cele, misję i wizję organizacji, wyznaczyć strategię działania w wyniku zastosowania wybranych metod analizy organizacji i jej otoczenia, a także stosować racjonalność metodyczną i rzeczową w procesie podejmowania decyzji. Celem poznawczym jest też wskazanie odpowiednich i adekwatnych pozycji literaturowych do samodzielnego studiowania, dzięki którym proces zarządzania organizacją będzie merytoryczny, skuteczny i efektywny. Czytelnik powinien również umieć wskazać metody kaskadowania celów i metody oraz techniki pomocne w procesie podejmowania decyzji.pl_PL
dc.description.sponsorshipProjekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznejpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.publisherKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuraturypl_PL
dc.relation.ispartofEkonomia finanse prawo gospodarcze. Podręcznik dla sędziów i prokuratorów;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.subjectmisja organizacjipl_PL
dc.subjectwizja organizacjipl_PL
dc.subjectcele organizacjipl_PL
dc.subjectmetoda SMARTpl_PL
dc.subjectstrategiapl_PL
dc.subjectkaskadowanie celówpl_PL
dc.subjectskalowanie celówpl_PL
dc.subjectzarządzanie strategicznepl_PL
dc.subjectstrategie oparte na relacji produkt – rynekpl_PL
dc.subjectetapy podejmowania decyzjipl_PL
dc.subjecttechniki decyzyjnepl_PL
dc.subjectbariery podejmowania decyzjipl_PL
dc.titlePodstawy zarządzaniapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Łódź 2015 © Copyright for this edition by Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Lublin 2015pl_PL
dc.page.number23-31pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska