Show simple item record

dc.contributor.authorLichański, Jakub Z.
dc.date.accessioned2016-03-31T15:01:06Z
dc.date.available2016-03-31T15:01:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17637
dc.description.abstractThe aim of the study is to describe the relationship between rhetoric and popular science texts. Scientific American magazine is taken as an example. In conclusion, the author suggests that the rhetoric of popular science texts rests on the presentation of the problem, avoiding controversy in the presentation of research issues, avoiding modal forms, the use of multiple elements of visual rhetoric. This article contains brief historical information about the development of the magazine "Scientific American".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;1
dc.subjectpopular science textspl_PL
dc.subjectrhetoricpl_PL
dc.subjectrhetorical criticismpl_PL
dc.subjectvisual rhetoricpl_PL
dc.subject"Scientific American"pl_PL
dc.titleRetoryka tekstów popularnonaukowych na przykładzie pisma „Scientific American”pl_PL
dc.title.alternativeThe Rhetoric of Popular Science Texts. "Scientific American" Magazine as Typical Examplepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Jakub Z. Lichański, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[71]-80pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej, Zakład Retoryki i Mediów; 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.contributor.authorBiographicalnoteJakub Z. Lichański – specjalista w zakresie retoryki, historii kultury i literatury do końca XVIII w., także literatury powszechnej i popularnej. Należy do grona autorów haseł w „Historisches Wörterbuch der Rhetorik” (1992–2015). Autor opracowań: „Retoryka od średniowiecza do baroku” (1992); „Retoryka od renesansu do współczesności” (2000); „Retoryka w Polsce (2003)”; „Retoryka. Historia – Teoria – Praktyka” (2007), a także monografii Łukasza Górnickiego, Jana Parandowskiego, Hermanna Brocha, Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Wydał m.in. antologię staropolskich traktatów na temat wojny morskiej „Ramię króla na morzu” (1984), jako współautor przygotował polskie wydanie R.E. Volkmanna „Retoryka Greków i Rzymian” (1993, 1995). Redaktor polskiego wydania książki W. Josta i W. Olmsted „Retoryka i krytyka retoryczna. Kompendium retoryczne” (2012). Autor artykułów poświęconych retoryce i krytyce retorycznej, literaturze staropolskiej i popularnej, kancjonałów, opracowań twórczości H. Brocha, J.R.R. Tolkiena, R.E. Volkmanna. Jest członkiem m.in. The International Society for the History of Rhetoric, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Towarzystwa Przyjaciół Historii. Redaktor naczelny kwartalnika „Forum Artis Rhetoricae”.pl_PL
dc.referencesArct M., Słownik ilustrowany języka polskiego, t. 2, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1916.pl_PL
dc.referencesArystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, PWN, Warszawa 1956.pl_PL
dc.referencesBurke K., Language as Symbolic Action. Essays on Life, Literature, and Method, University of California Press, Berkeley 1966.pl_PL
dc.referencesFoss S.K., Theory of Visual Rhetoric, [in:] Handbook of Visual Communication. Theory, Methods, and Media, ed. K. Smith, S. Moriarty, G. Barbatsis and K. Kenney, Lawrence Erlbaum, Mahwah, New Jersey 2005, pp. 141–152.pl_PL
dc.referencesFrankfurt H., O wciskaniu kitu, przeł. H. Pustuła, Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referenceshttp://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_American [dostęp: 26.02.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://pl.wikipedia.org/wiki/Popularyzacja_nauki [dostęp: 27.03.2015].pl_PL
dc.referencesLewenstein B.V., Magazine Publishing and Popular Science After World War II, „American Journalism” 1989, No 6 (4), pp. 218–234.pl_PL
dc.referencesLewenstein B.V., The Meaning of „Public Understanding of Science” in the United States after World War II, „Public Understand Science” 1992, No 1, pp. 45–68.pl_PL
dc.referencesMardikian J., Vecchioli L., Popular Literature vs. Scholarly Peer-Reviewed Literature. What’s the Difference?, http://www.libraries.rutgers.edu/rul/indexes/scholarly_articles.shtml [dostęp: 23.03.2010].pl_PL
dc.referencesSelye H., Od marzenia do odkrycia naukowego, przeł. L. Zembrzuski, W. Serzysko, PZWL, Warszawa 1967.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpostmaster@lichanscy.atomnet.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.31.06
dc.relation.volume31pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record