Show simple item record

dc.contributor.authorZałęska, Maria
dc.date.accessioned2016-03-31T15:35:24Z
dc.date.available2016-03-31T15:35:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17642
dc.description.abstractAfter having distinguished the two main contexts for the transmission of knowledge – the esoteric and exoteric – the paper offers a systematic comparison between scientific and popular science texts in terms of inventio, dispositio and elocutio. The popular science texts tend to present knowledge in anthropocentric terms, showing the relevance of the message to the recipients’ everyday lives. They turn out to be shorter than genuine scientific texts, and this is achieved, among others, by eliminating information about the methodologies used. The user-friendly vocabulary offers the audience a sense of familiarity with the presented topic, which is, however, different from in-depth specialist knowledge.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;1
dc.subjectscientific popularizationpl_PL
dc.subjectrhetoricpl_PL
dc.subjectinventiopl_PL
dc.subjectdispositiopl_PL
dc.subjectelocutiopl_PL
dc.titleRetoryczne aspekty popularyzacji naukowejpl_PL
dc.title.alternativeRhetorical Aspects of Popular Sciencepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Maria Załęska, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[59]-70pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Katedra Italianistyki; 00-332 Warszawa, ul. Oboźna 8.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-1908
dc.contributor.authorBiographicalnoteMaria Załęska – zajmuje się zagadnieniami komunikowania wiedzy w dyskursie akademickim, w porównaniu z dyskursem profesjonalnym, eksperckim, popularyzatorskim, dydaktycznym i pseudonaukowym. Jej badania retorycznej konstrukcji wiedzy w tekstach dotyczą trzech powiązanych ze sobą kwestii: dyskursu nauki, krytyki oraz przejawów kreatywności. Autorka monografii „Retorica della linguistica. Scienza, struttura, scrittura” (2014), redaktor m.in.: „Rhetoric and Politics. Central/Eastern European Perspectives” (2012); „Retoryka w komunikacji specjalistycznej” (2015).pl_PL
dc.referencesBeaugrande R.-A.de, Dressler W.U., Wstęp do lingwistyki tekstu, przeł. A. Szwedek, PWN, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesCoe R.M., „An arousing and fulfilment of desires”. The rhetoric of genre in the process era – and beyond, [in:] Genre and the new rhetoric, ed. A. Freedman, P. Medway, Taylor and Francis, London 1994, pp. 181–190.pl_PL
dc.referencesDonghi P., Sui generis. Temi e riflessioni sulla comunicazione della scienza, Gius, Laterza & Figli, Roma–Bari 2006.pl_PL
dc.referencesGotti M., Specialized discourse: linguistic features and changing conventions, Peter Lang, Bern 2003.pl_PL
dc.referencesKonik T., Przypadki retorycznie istotnych zmian redakcyjnych w tłumaczeniach publicystyki prasowej o tematyce gospodarczej, [w:] Retoryka w komunikacji specjalistycznej, red. M. Załęska, Polskie Towarzystwo Retoryczne, Warszawa 2015, s. 187–216.pl_PL
dc.referencesMyers G., Discourse studies of scientific popularization: questioning the boundaries, “Discourse Studies” 2003, 5 (2), pp. 265–279.pl_PL
dc.referencesPiekot T., Mechanizmy popularyzowania wiedzy naukowej, [w:] O trudnym łatwo: materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki, red. J. Miodek, M. Zaśko-Zielińska, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2002, s. 95–110.pl_PL
dc.referencesPlantin Ch., Les bonnes raisons des émotions. Principes et méthode pour l’étude du discours émotionné, Peter Lang, Bern etc. 2008.pl_PL
dc.referencesShapin S., Never Pure. Historical Studies of Science as if It Was Produced by People with Bodies, Situated in Time, Space, Culture, and Society, and Struggling for Credibility and Authority, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2010.pl_PL
dc.referencesSierotowicz T., Od metodycznej polemiki do polemiki metodologicznej. Impresje z lektury „Wagi probierczej” Galileusza wraz z antologią, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2008.pl_PL
dc.referencesStarzec A., Przemiany w popularyzacji prasowej, [w:] O trudnym łatwo: materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki, red. J. Miodek, M. Zaśko-Zielińska, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2002, s. 24–31.pl_PL
dc.referencesSwales J.M., Genre Analysis. English in Academic and Research Settings, Cambridge University Press, Cambridge 1993.pl_PL
dc.referencesToulmin S., Rieke R.D., Janik A., An Introduction to Reasoning, Macmillan Publishing Company, New York–London 1984.pl_PL
dc.referencesWerlich E., Typologie der Texte. Entwurf eines textlinguistischen Modells zur Grundlegung einer Textgrammatik, Quelle & Meyer, Heidelberg 1975.pl_PL
dc.referencesZałęska M., La semplicità e la semplificazione: fra l’ideologia e la retorica, “Circula: Révue d’idéologies linguistiques” 2015, No 2, pp. 192–211, http://circula.recherche.usherbrooke.ca/2015-numero-2-fr/ [dostęp: 3.11.2015].pl_PL
dc.referencesZałęska M., Retorica della linguistica. Scienza, struttura, scrittura, Peter Lang, Frankfurt am Main etc. 2014.pl_PL
dc.referencesZałęska M., Retoryka a wiedza: komunikacja niespecjalistyczna i specjalistyczna, [w:] Retoryka w komunikacji specjalistycznej, red. M. Załęska, Polskie Towarzystwo Retoryczne, Warszawa 2015, s. 53–83.pl_PL
dc.referencesZoolożka, z J. Bagniewską rozm. M. Borowska, „Gazeta Wyborcza” 2014, 28.06, dodatek „Wysokie Obcasy”, nr 25 (784), s. 8–13.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmaria.m.zaleska@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1505-9057.31.05
dc.relation.volume31pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record