Show simple item record

dc.contributor.authorSokołowicz, Mariusz
dc.contributor.authorZasina, Jakub
dc.date.accessioned2016-05-11T11:56:58Z
dc.date.available2016-05-11T11:56:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationM. E. Sokołowicz, J. Zasina, Ekonomia miasta, [w:] EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 43–68.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-968-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17999
dc.description.sponsorshipPublikacja finansowana ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych w ramach projektu „EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast” (FSS/2014/HEI/W/0081).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta”, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.titleEkonomia miastapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Aleksandra Nowakowska, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[43]-68pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-969-8
dc.referencesArnott R. (2012), What Planners Need To Know About The “New Urban Economics”, [w:] N. Brooks, K. Donaghy, G.J. Knaap (red.), The Oxford Handbook of Urban Economics and Planning, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesBenko G. (1993), Geografia technopolii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesvan den Berg L. et al. (1982), Urban Europe. A Study of Growth and Decline, Pergamon Press, Kronberg im Taunus.pl_PL
dc.referencesBoudeville J.R. (1972), Aménagement du territoire et polarisation, Editions M.-Th. Genin Librairies Techniques, Paris.pl_PL
dc.referencesBrown C.V., Jackson P.M. (1990), Public Sector Economics, Basic Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesBury P., Markowski T., Regulski J. (1993), Podstawy ekonomiki miasta, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź.pl_PL
dc.referencesChristaller W. (1933), Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmässigkeit der Vorbereitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen, Verlag von Gustav Fischer, Jena.pl_PL
dc.referencesClaval P. (1976), Éléments de géographie économique, Editions M.-Th. Genin Librairies Techniques, Paris.pl_PL
dc.referencesDiamond D.B., Tolley G.S. (1982), The Economic Roles of Urban Amenities, [w:] D.B. Diamond, G.S. Tolley (red.), The Economics of Urban Amenities, Academic Press, New York.pl_PL
dc.referencesDomański R. (2006), Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański R. (2010), Nowa geografia ekonomiczna według Paula Krugmana, [w:] W.M. Gaczek (red.), Prace z gospodarki przestrzennej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nr 161, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesDziemianowicz W. (1997), Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Euroreg, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEdwards M.E. (2007), Regional and Urban Economics and Economic Development. Theory and Methods, Auerbach Publications, Taylor and Francis Group, New York.pl_PL
dc.referencesFlorida R. (2015), The Geography of Pop Music Superstars, CityLab, http://www.city-lab.com/tech/2015/08/the-geography-of-pop-music-superstars/402445/. Data dostępu: 28.08.2015 r.pl_PL
dc.referencesGlaeser E.L. (2008), The Economic Approach to Cities, Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper No. 2149, Cambridge.pl_PL
dc.referencesGlaeser E.L., Kolko J., Saiz A. (2001), Consumer city, „Journal of Economic Geography”, nr 1(1).pl_PL
dc.referencesGodlewska H. (2001), Lokalizacja działalności gospodarczej, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGoodall B. (1972), The Economics of Urban Areas, Pergamon Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesGorzelak G. (2008), Miasto jako przedmiot badań ekonomii, [w:] B. Jałowiecki (red.), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrosse T.G. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(8), Warszawa.pl_PL
dc.referencesHirschman A.O. (1957), Investment Policies and Dualism in Underdeveloped Countries, „American Economic Review”, nr 47(5).pl_PL
dc.referencesIkeda S. (2007), Urbanizing economics, „The Review of Austrian Economics”, nr 20(4).pl_PL
dc.referencesKlaassen L.H. (1988), Myśl i praktyka ekonomiczna a przestrzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKrugman P. (1991a), Geography and trade, MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesKrugman P. (1991b), Increasing Returns and Economic geography, „Journal of Political Economy”, nr 99(3).pl_PL
dc.referencesKuciński K. (2004), Migracje w teorii ekonomii, „International Journal of Management and Economics”, nr 15.pl_PL
dc.referencesMcDonald J.F. (2007), William Alonso, Richard Muth, Resources for the Future, and the Founding of Urban Economics, „Journal of the History of Economic Thought”, nr 29(1).pl_PL
dc.referencesLucas R. (1993), Making a Miracle, „Econometrica”, nr 61, [za:] Feldman M.P., Location and Innovation: The New Economic Geography of Innovation, Spillover, and Agglomeration, [w:] G.L. Clark, M.P. Feldman, M.S. Gertler (red.) (2000), Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesLösch A. (1940), Die räumliche Ordnung der Wirtschaft. Eine Untersuchung über Standort, Wirtschaftsgebiete und internationalem Handel, Fischer, Jena.pl_PL
dc.referencesMcCann Ph. (2001), Urban and Regional Economics, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesMcCann B.T., Folta T.B. (2008), Location Matters: Where We Have Been and Where We Might Go in Agglomeration Research, „Journal of Management”, nr 34(3), June.pl_PL
dc.referencesMyrdal G. (1957), Economic Theory and Underdeveloped Regions, Gerald Duckworth, London.pl_PL
dc.referencesO’Sullivan A. (2007), Urban Economics, McGraw Hill-Irwin, New York.pl_PL
dc.referencesOstrom E. (1990), Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, New York.pl_PL
dc.referencesPerroux F. (1955), La notion de pôle de croissance, „Économie Appliquée”, nr 8.pl_PL
dc.referencesPietrzyk I. (2001), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPike A., Rodríguez-Pose A., Tomaney J. (2006), Local and Regional Development, Routledge, London–New York.pl_PL
dc.referencesPolko A. (2005), Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesRegulski J. (1982), Ekonomika miasta, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRodríguez-Pose A. (2010), Do Institutions Matter for Regional Development?, Working papers series in Economics and Social Sciences Ciencias Sociales IMDEA 2010/02.pl_PL
dc.referencesSokołowicz M.E. (2015), Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość – instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesStorper M., Manville M. (2006), Behaviour, Preferences and Cities: Urban Theory and Urban Resurgence, „Urban Studies”, nr 43(8).pl_PL
dc.referencesThünen von J. (1826), Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalekonomie, Perthes, Hamburg.pl_PL
dc.referencesTscharaktschiew S., Hirte G. (2010), How does the household structure shape the urban economy?, „Regional Science and Urban Economics”, nr 40(6).pl_PL
dc.referencesVarian H.R. (2001), Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeber A. (1909), Über den Standort der Industrie. Reine Theorie des Standorts, Tübingen.pl_PL
dc.referencesZasina J. (2016), The emergence of households and urbanization patterns in Poland, „DATUTOP”, nr 34.pl_PL
dc.referencesZaucha J. (2010a), Ekonomiczna teoria lokalizacji, [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Miasto, metropolia, region. Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesZaucha J. (2010b), Ułomności rynku, czyli dlaczego i kiedy potrzebna jest interwencja władzy publicznej, [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Miasto, metropolia, region. Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmariusz.sokolowicz@uni.lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailjakub.zasina@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-968-1.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record