Show simple item record

dc.contributor.authorMichalak, Jan
dc.date.accessioned2016-06-09T11:35:49Z
dc.date.available2016-06-09T11:35:49Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationJ. Michalak, Szczupła rachunkowość w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 257–272.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-263-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18272
dc.description.abstractW opracowaniu przedstawiono założenia, zasady i narzędzia szczupłego zarządzania (lean managemanent) i wspomagającej go szczupłej rachunkowości. Szczególną uwagę poświęcono zasadom rachunku kosztów strumieni wartości, sesjom planowania sprzedaży, działalności operacyjnej i finansowej (SOFP) oraz informacjom i kryteriom podejmowania decyzji w szczupłej rachunkowości. W podsumowaniu podjęto próbę oceny oryginalności i przydatności szczupłej rachunkowości w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W ŁODZI, ul. Narutowicza 35, 90-125 Łódź; tel. 042-631-95-23, 042-631-95-29, fax 042-630-26-37; www.skwp-lodz.pl, biuro@skwp-lodz.pl.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa”, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009;
dc.subjectszczupła rachunkowośćpl_PL
dc.subjectzarządzanie wartością przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectkryzyspl_PL
dc.subjectakcjonariuszepl_PL
dc.subjectkliencipl_PL
dc.titleSzczupła rachunkowość w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009pl_PL
dc.page.number[257]–272pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.referencesBlack A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesCwynar A., Cwynar W., Zarządzanie Wartością Spółki Kapitałowej, FRR, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesDrew J., McCallum B., Roggenhoffer S., Journey to Lean. Making Operational Change Stick, Pallgrave Macmillan, New York, 2004.pl_PL
dc.referencesFeld W.M. (2001), Lean Manufacturing. Tools Techniques and How To Use Them, St. Lucie Press, Boca Raton.pl_PL
dc.referencesJohnson H.T., Kaplan R. (1987), Relevance Lost – The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, Boston.pl_PL
dc.referencesJusko J. (2007), Accounting For Lean Tastes, “Industry Week”, September.pl_PL
dc.referencesKaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.pl_PL
dc.referencesKennedy A.K., Brewer P.C. (2006), The Lean Enterprise and Traditional Accounting – Is the Honeymoon Over?, „Journal of Corporate Accounting and Finance”, September/October.pl_PL
dc.referencesKroll K.M. (2004), The Lowdown on Lean Accounting, „Journal of Accountancy”, July 2004.pl_PL
dc.referencesLiker J.K. (2007), Droga Toyoty, MT Biznes, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaskell B.H., Baggley B.L. (2006), Lean accounting: What’s It All About?, „Target”, 22, 1.pl_PL
dc.referencesMaskell B.H., Kennedy F.A. (2007), Why Do We Need Lean Accounting and How Does It Work?, „Journal of Corporate Accounting and Finance”, March/April.pl_PL
dc.referencesSayer N.J., Williams B. (2007), Lean for Dummies, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesSojak S., Jóźwiak H. (2004), Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesSobańska I. (2008), Relacje międzyorganizacyjne – nowe spektrum rachunkowości zarządczej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 98, 42.pl_PL
dc.referencesSzychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMichalak J. (2008), Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMerwe A. Van Der, Thomson J. (2007), The Lowdown on Lean Accounting. Should management accountants get on the bandwagon – or not?, „Strategic Finance”, February.pl_PL
dc.referencesMultimedialna encyklopedia powszechna (2002), Wydawnictwo Onet (wersja na CD).pl_PL
dc.referencesWaniak-Michalak H., Michalak J. (2008), Analiza procesu tworzenia wartości, [w:] M. Walczak (red.), Sprawozdawczość i analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t. 2, Wydawnictwo SWPiZ, Łódź.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record