Show simple item record

dc.contributor.authorCzaja-Cieszyńska, Hanna
dc.contributor.editorSobańska, Irena
dc.contributor.editorKabalski, Przemysław
dc.date.accessioned2016-06-28T17:06:04Z
dc.date.available2016-06-28T17:06:04Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationH. Czaja-Cieszyńska, Za czy przeciw międzynarodowej standaryzacji rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw?, [w:] System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, red. I. Sobańska, P. Kabalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 121–129.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-387-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18556
dc.description.abstractHistoria Międzynarodowych Standardów Rachunkowości sięga 1973 r., kiedy to utworzony został Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Ze względu na złożoność i objętość standardów, korzystać z nich mogła tylko niewielka liczba przedsiębiorstw – duże podmioty, których akcje są przedmiotem publicznego obrotu giełdowego. Jednak postępujący proces globalizacji wymusił niejako rozpoczęcie prac nad stworzeniem ujednoliconych zasad rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw. W 2009 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek, który budzi w Polsce i na świecie wiele obaw oraz wątpliwości. Czy standaryzacja rachunkowości w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw może być dobrą i mądrą receptą na kryzys gospodarczy? Próbą odpowiedzi na tak skonstruowane pytanie jest niniejszy rozdział, w którym do wnioskowania na temat możliwości zastosowania MSSF dla MSJ w małych i średnich przedsiębiorstwach wykorzystano metodę analizy SWOT. Przedmiotem rozważań jest zatem identyfikacja mocnych i słabych stron Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek oraz wskazanie możliwości i zagrożeń wynikających z implementacji regulacji międzynarodowych w okresie kryzysu gospodarczego.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W ŁODZI, ul. Narutowicza 35, 90-125 Łódź; tel. 042-631-95-23, 042-631-95-29, fax 042-630-26-37; www.skwp-lodz.pl, biuro@skwp-lodz.pl.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego”, red. I. Sobańska, P. Kabalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010;
dc.subjectmiędzynarodowa standaryzacjapl_PL
dc.subjectrachunkowość małych i średnich przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectMiędzynarodowy Standard Sprawozdawczości dla Małych i Średnich Jednostekpl_PL
dc.subjectThe International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entitiespl_PL
dc.titleZa czy przeciw międzynarodowej standaryzacji rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw?pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010pl_PL
dc.page.number[121]–129pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Rachunkowości i Controllingu, Uniwersytet Szczeciński.pl_PL
dc.referencesBasis for Conclusions on Exposure Draft International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities, (2007), IASB, London.pl_PL
dc.referencesChand P., Patel Ch., Cummings L. (2004), Relevant Standards for Small and Mediumsized Enterprises (SME’s): The Case for the South Pacific Region, Macquarie University Working Paper, Australia.pl_PL
dc.referencesMicro-entity Financial Reporting: Perspectives of Preparers and Users, (2006), IFAC, New York.pl_PL
dc.referencesThe International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities, (2009), IASB, London.pl_PL
dc.referencesThe International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities Fact Sheet, (2009), IASB, London.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record