Now showing items 21-26 of 26

  • Rola Kreditanstalt für Wiederaufbau we wspieraniu finansowania małej i średniej przedsiębiorczości w Niemczech 

   Michalska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Innovationness is a factor conditioning survival and development of enterprises in market economy. Small and medium sized enterprises are usualy more open to initiating innovations, thanks to ability to quickly react to ...
  • Możliwości finansowania mieszkalnictwa przez sektor bankowy 

   Raczko, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   The economic growth of the Polish economy is not correlated with the proper development of the housing sector. The development of housing sector is limited by the different economic and social and barriers. The most ...
  • Rentowność inwestycji finansowych w przedsiębiorstwie 

   Wypych, Mirosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   A company operating under the market rules has to develop constantly. This development involves the realization of investment projects. Investment increases company’s assets, which should give the owners of the company ...
  • Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego 

   Bogołębska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   The article presents the structure, instruments and tasks o f EBC, that is an institution o f central banking operating within the framework o f European Monetary Union (EMU). As the article was written after only a year ...
  • Foreign Exchange Policy in Slovak Republic 

   Jankovska, Anezka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Artykuł omawia kreowanie wymienialności i kursu wymiany korony słowackiej od utworzenia nowego reżimu ekonomicznego i ustanowienia niezależności słowackiej waluty. Przedstawia obecną sytuację słowackiej korony, pokazując ...
  • Czynniki wpływające na miejsce poboru podatków płaconych przez przedsiębiorstwa 

   Witczak, Radosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Polish enterprises have to pay lots of different taxes. Every tax contains rules concerning the competence of collecting by tax office. The objective of this paper was to present factors that influence the places of ...