Show simple item record

dc.contributor.authorPodgórski, Krzysztof
dc.contributor.authorCiesielski, Krzysztof
dc.contributor.editorŚnieżek, Ewa
dc.contributor.editorCzechowski, Filip
dc.contributor.editorDoroba, Sylwia
dc.date.accessioned2016-07-19T11:29:46Z
dc.date.available2016-07-19T11:29:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationK. Podgórski, K. Ciesielski, Klasyczne i nowoczesne źródła finansowania majątku w przedsiębiorstwie, [w:] Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sigma maraton”, red. E. Śnieżek, F. Czechowski, S. Doroba, ser. „Zarządzanie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 155–170.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-119-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18816
dc.descriptionSprawozdawczość finansowa podlega w ostatnich latach nieustającej krytyce. Uważa się, że nie jest ona w stanie sprostać rosnącym potrzebom i wymaganiom inwestorów, którzy nie zadowalają się już suchą informacją z raportów finansowych. Decyzje o lokowaniu kapitału wymagają obecnie danych o charakterze finansowym i niefinansowym, dobrowolnych ujawnień informacji niewymaganych prawem, o znacząco rozszerzonym zakresie, pozwalających na przewidywanie sytuacji finansowej i wyników jednostki w przyszłości. W erze społeczeństwa informacyjnego raport finansowy jednostki gospodarczej stopniowo ewoluuje w kierunku raportowania biznesowego. Inwestorzy potrzebują danych o znacznie większej przejrzystości, zrozumiałych i często wspomaganych informacjami opisowymi. Prezentowana publikacja stanowi głos w dyskusji nad ewolucyjnym charakterem, kształtem, kierunkami rozwoju oraz perspektywami współczesnej rachunkowości.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja finansowana ze środków Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Sigma maraton»”, red. E. Śnieżek, F. Czechowski, S. Doroba, ser. „Zarządzanie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.relation.ispartofseriesZarządzanie;
dc.titleKlasyczne i nowoczesne źródła finansowania majątku w przedsiębiorstwiepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Krzysztof Podgórski, Krzysztof Ciesielski, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number155–170pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationStudenckie Koło Naukowe Rachmistrz z Katowic, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości, 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 50.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-120-4
dc.referencesGorczyńska M., Finanse przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008.pl_PL
dc.referencesIwin J., Rzeczowy majątek trwały, amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKrzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Bankowa, Katowice 2000.pl_PL
dc.referencesKubiak J., Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesPanfil M., Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, Poltex, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPera K., Modele inwestycyjne, C. H. Beck, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesPoślad M., Akcje i obligacje korporacyjne–oferta publiczna i rynek regulowany, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesPyka I., Rynek finansowy, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010.pl_PL
dc.referenceshttp://www.finanse.egospodarka.pl/59548,Kredyt-jako-zrodlo-finansowania-dzialalnosci-1,48,1.html [dostęp: 14.11.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://finansopedia.forsal.pl/wiki/Tarcza_podatkowa [dostęp:14.11.2015].pl_PL
dc.referenceshttp://www.idmsa.pl/repo/dzial-brokerski/gieldowe-abc/pozyskiwanie-kapitalu-za-posrednictwem-akcji.pdf [dostęp: 13.11.2015].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-119-8.15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record