Show simple item record

dc.contributor.authorWieczorkowska, Magdalena
dc.date.accessioned2016-07-22T09:23:30Z
dc.date.available2016-07-22T09:23:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18912
dc.description.abstractProces medykalizacji jest nierozerwalnie związany z ludzkim ciałem. Współcześnie jednak odznacza się on dużą ekspansywnością, zawłaszczającą kolejne obszary ludzkiego życia. Medykalizacja dotyczy dwóch kategorii wydarzeń: 1) w ścisłym znaczeniu medycznym chodzi o przemiany, zachodzące w ludzkim życiu w procesie choroby (hospitalizacja, przyjmowanie leków, rehabilitacja itp.; ważne i godne podkreślenia jest obiektywne istnienie choroby; 2) w szerokim znaczeniu, nadanym przez socjologów medycyny, jest to proces zawłaszczania kolejnych obszarów ludzkiego życia pod jurysdykcję medycyny. Obszary te wcześniej traktowane były jako naturalne, normalne (nieśmiałość, ciąża) lub też znajdowały się pod jurysdykcją innych instytucji (rodzina, prawo). Niniejszy artykuł dotyczy szerokiego, socjologicznego ujęcia tego procesu. Jego celem jest ukazanie jednego z obszarów poddawanych obecnie medykalizacji, jakim jest ludzkie ciało, a dokładniej – wygląd (image). Artykuł ma pokazać, jak rozszerza się współcześnie obszar leczenia, co poddaje się kontroli medycyny i jak przekłada się to na życie prywatne i zawodowe oraz na zmianę w postrzeganiu i rozumienia kategorii „zdrowie” i „choroba”. Przywołane zostaną podejścia do ciała, wymiary i praktyki medykalizacji w odniesieniu do niego oraz przybliżone zostanie pojęcie lookismu.pl_PL
dc.description.abstractProcess of medicalization is inevitably connected with a human body. Nowadays it becomes more and more expanding appropriating subsequent areas of everyday life. Medicalization relates to two categories of events: 1) in a narrow medical meaning it relates to changes within one`s life in the process of an illness (hospitalization, taking medications, rehabilitation). It is important to underline the objectivity of an illness; 2) in a broad sense, given by medical sociologists, it is a process of appropriation of the subsequent areas of everyday life under the control of medicine. Those areas were previously treated as natural, normal (shyness, pregnancy) or they were under the power of other institutions (law, family). The article related to the second meaning. Its aim is to depict one of the areas subject to the medicalization which is human body, and – to be more precise – external appearance (image). The article is to show how the area f medical treatment broadens, what is being subjected to medical control and what are the consequences in private as well as professional life, how definitions of health and illness are being changed. Approaches to the body, dimensions and practices of medicalization will be recalled as well as the concept of lookism will be considered.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;55
dc.subjectmedykalizacjapl_PL
dc.subjectzdrowiepl_PL
dc.subjectwyglądpl_PL
dc.subjectlookismpl_PL
dc.subjectmedycyna estetycznapl_PL
dc.subjectmedicalizationpl_PL
dc.subjecthealthpl_PL
dc.subjectimage (appearance)pl_PL
dc.subjectlookismpl_PL
dc.subjectaesthetic medicinepl_PL
dc.titleMedykalizacja wyglądu – nowy wymiar zdrowego ciałapl_PL
dc.title.alternativeThe medicalization of image – new dimension of the healthy bodypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Magdalena Wieczorkowska, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[93]-109pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Socjologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBauman Z. (2007), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesBlum L. M., Stracuzzi N. F. (2004), Gender in the Prozac Nation: Popular Discourse and Productive Femininity, “Gender and Society”, Vol. 18, No. 3, s. 269–286.pl_PL
dc.referencesBuczkowski A. (2005), Społeczne tworzenie ciała. Płeć kulturowa i płeć biologiczna, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesConrad P. (2007), The Medicalization of Society. On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland.pl_PL
dc.referencesConrad P., Schneider J. W. (1992), Deviance and Medicalization: From Badness to Sickness, Temple University Press, Philadelphia.pl_PL
dc.referencesEnsler E. (2007), Dobre ciało, Wydawnictwo WAB, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFeatherstone M. (2008), Ciało w kulturze konsumpcyjnej, [w:] M. Szpakowska (red.), Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 109–117.pl_PL
dc.referencesFeatherstone M., Hepworth M., Turner B. S. (1991), The Body: Social Process and Cultural Theory, Sage Publications, New York.pl_PL
dc.referencesGagne P., McGaughney D. (2002), Designing women: Cultural hegemony and the exercise of power among women who have undergone elective mammoplasty, “Gender & Society”, Vol. 16, No. 6, s. 814–838, [za:] A. L. Merianos, R. A. Vidourek, K. A. King, Medicalization of Female Beauty: A Content Analysis of Cosmetic Procedures, “The Qualitative Report” 2013, Vol. 18, Art. 91, s. 1–14.pl_PL
dc.referencesGillespie R. (1996), Women, the body and brand extension in medicine: Cosmetic surgery and the paradox of choice, “Women & Health”, Vol. 24, No. 4, s. 69–84, [za:] A. L. Merianos, R. A. Vidourek, K. A. King, Medicalization of Female Beauty: A Content Analysis of Cosmetic Procedures, “The Qualitative Report” 2013, Vol. 18, Art. 91, s. 1–14.pl_PL
dc.referencesGimlin D. (2000), Cosmetic surgery: Beauty as a commodity, “Qualitative Sociology”, Vol. 23, No. 1, s. 77–98, [za:] A. L. Merianos, R. A. Vidourek, K. A. King, Medicalization of Female Beauty: A Content Analysis of Cosmetic Procedures, “The Qualitative Report” 2013, Vol. 18, Art. 91, s. 1–14.pl_PL
dc.referencesLeźnicki M. (2013), Medykalizacja kobiecego ciała na przykładzie operacji plastycznych, „Scientia et Fides”, Vol. 1, No. 1, s. 213–230.pl_PL
dc.referencesMatcha D. A. (2000), Medical Sociology, Allyn & Bacon, Massachusetts, s. 180–181.pl_PL
dc.referencesMerianos A. L., Vidourek R. A., King K. A. (2013), Medicalization of Female Beauty: A Content Analysis of Cosmetic Procedures, “The Qualitative Report”, Vol. 18, Art. 91, s. 1–14.pl_PL
dc.referencesPaluch A. (1995), Etnograficzny atlas ciała ludzkiego i chorób, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPitts-Taylor V. (2007), Surgery junkies, Rutgers University Press, New Brunswick, NJ, [za:] A. L. Merianos, R. A. Vidourek, K. A. King, Medicalization of Female Beauty: A Content Analysis of Cosmetic Procedures, “The Qualitative Report” 2013, Vol. 18, Art. 91, s. 1–14.pl_PL
dc.referencesRhode D. L. (2010), The Beauty Bias: The Injustice of Appearance in Life and Law, Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesRiessman C. K. (1983), Women and Medicalization: A New Perspective, “Social Policy”, Vol. 14 (Summer), s. 3–18.pl_PL
dc.referencesRiska E. (2003), Gendering the Medicalization Thesis, “Advances in Gender Research”, No. 7, s. 61–89.pl_PL
dc.referencesShilling Ch. (2010), Socjologia ciała, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSokołowska M. (1986), Socjologia medycyny, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSullivan D. (1993), Cosmetic surgery: Market dynamics and medicalization, “Research in Sociology of Health Care”, Vol. 10, s. 97–115, [za:] A. L. Merianos, R. A. Vidourek, K. A. King, Medicalization of Female Beauty: A Content Analysis of Cosmetic Procedures, “The Qualitative Report” 2013, Vol. 18, Art. 91, s. 1–14.pl_PL
dc.referencesTietje L., Cresap S. (2005), Is lookism unjust?: The ethics of aesthetics and public policy implications, “Journal of Libertarian Studies”, Vol. 19, No. 2, s. 31–50.pl_PL
dc.referencesTurner B. S. (2008), The Body and Society . Explorations in Social Theory, Sage Publications, New York.pl_PL
dc.referencesWieczorkowska M. (2012), Medykalizacja społeczeństwa w socjologii amerykańskiej, „Przegląd Socjologiczny”, T. 61, nr 2, s. 31–56.pl_PL
dc.referencesWolf N. (2014), Mit urody, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAmerican beauty pageant mother defends giving 8-year-old daughter Botox and ‘Virgin Waxes’, “The Daily Telegraph”, May 13, 2011, http://www.dailytelegraph.com.au/american-beauty-pageant-mother-defends-giving-8-year-old-daughter-botox-and-virgin-waxes/story-e6freuy9-1226055262894 (25.05.2015).pl_PL
dc.referencesISAPS International Survey on Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed in 2011, http://www.isaps.org/ (25.05.2015).pl_PL
dc.references“Lookism” and Beauty Bias in the Workplace, http://employmentdiscrimination.foxrothschild.com/2014/03/ articles/employee-hiring/lookism-and-beauty-bias-an-update/ (25.05.2015).pl_PL
dc.contributor.authorEmailmagdalena.wieczorkowska@umed.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.55.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record