Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Integracja wybranych regionów Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską – wykorzystanie doświadczeń Polski na przykładzie regionu łódzkiego

This email address is used for sending the document.