Spis treści

ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

1. Gospodarka i handel dalekosiężny w starożytności
Rafał Matera, Janusz Skodlarski
2. Ze studiów nad rozwojem osadnictwa w ziemi łęczyckiej w czasach Władysława Jagiełły
Tadeusz Nowak
3. Reforma opieki społecznej i zdrowotnej jako czynnik poprawy parametrów ilościowych i jakościowych potencjału ludnościowego według populacjonistów polskich drugiej połowy XVIII wieku
Tadeusz Srogosz
4. Sejm gotowy i władza typu Straży (z badań nad percepcją społeczną reformy ustroju państwa w czasach Sejmu Wielkiego)
Wojciech Szczygielski
5. Gustaw III w obozie kontrrewolucji. Stanowisko dworu sztokholmskiego wobec sytuacji we Francji po nieudanej ucieczce Ludwika XVI z Paryża w czerwcu 1791 r.
Zbigniew Anusik
6. Towarzystwo Straży Kresowej i Związek Rad Ludowych. Postulaty badawcze
Przemysław Waingertner
7. Starania o restytucję poloników z Rosji w latach Trzeciej Rzeczypospolitej
Dariusz Matelski

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Stosunki polsko-pruskie w dobie Sejmu Czteroletniego. Kilka refleksji w związku z książką Macieja Kucharskiego. Maciej Kucharski, „Działalność dyplomacji polskiej w Berlinie w latach 1788-1792”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, ss. 148
Zbigniew Anusik
2. Stanisław Turlej, „The Chronicle of Monemvasia. The Migration of the Slaves and Church Conflicts in the Byzantine Source from the Beginnings of the 9th Century”, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Cracow 2001, ss. 180
Waldemar Ceran
3. Adam Szweda, „Ród Grzymałów w Wielkopolsce”, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001, ss. 403 + 34 tablice genealogiczne
Tomasz Pietras
4. Tomasz Pietras, „«Krwawy wilk z pastorałem». Biskup krakowski Jan zwany Muskatą”, Warszawa 2001, ss. 261
Anna Kowalska-Pietrzak
5. „Z kraju nad Leną. Związki polsko jakuckie dawniej i dziś”, pod redakcją naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 2001, ss. 246
Sardana I. Bojakowa
6. Dorota Malczewska-Pawelec, „Bogusław Miedziński (1891–1972). Polityk i publicysta”, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2002, ss. 254
Przemysław Waingertner
7. Violetta Rezler-Wasielewska, „Działalność naukowo-oświatowa polskich jeńców wojennych w niemieckich i radzieckich obozach podczas II wojny światowej”, Opole 2001, ss. 264
Albin Głowacki
8. Roman Kowalczyk, „Studenci ’81”, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2000, ss. 368
Krzysztof Lesiakowski

KRONIKA NAUKOWA

1. Jubileusz profesor Barbary Wachowskiej
Ilona Florczak
2. Dokonania łódzkiego środowiska historycznego w XX wieku - konferencja naukowa
Jacek Pietrzak
3. I Kongres Mediewistów Polskich
Tomasz Pietras, Alicja Szymczakowa
4. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rzeczpospolita wielu wyznań”, Kraków, listopad 2002 r.
Zbigniew Anusik, Lidia Gruntowska

PRO MEMORIA

1. Docent Ryszard Karol Rosin (1919-2002)
Alicja Szymczakowa

Recent Submissions