Spis treści

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Kariery faworytów królewskich a kariery opozycjonistów w dobie panowania Zygmunta III (1587-1632)
Zbigniew Anusik
2. Polacy w Niemczech między wojnami (1919-1939)
Dariusz Matelski
3. Uwarunkowania działalności Anglo-Amerykańskiej Komisji Badawczej (Anglo-American Commission of Inquiry) w 1946 roku
Radosław Bania
4. Sprawa frankistowskiej Hiszpanii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w 1946 roku
Paweł Chmielewski

ROZMOWY O HISTORII

1. „Pierwsza rzecz, która pociąga mnie jako historyka, to przekonanie, że nie wie się wszystkiego” – z Profesorem Piotrem S. Wandyczem rozmawiają Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki
Piotr S. Wandycz, Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki
2. Historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej na amerykańskich uniwersytetach
Piotr S. Wandycz

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Polowania w Polsce Jagiellonów. Z dziejów łowieckiego i dworskiego obyczaju
Barbara Waingertner
2. Bolszewizm i Związek Sowiecki w świetle opinii Stanisława Cata-Mackiewicza
Przemysław Waingertner

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Jacek Bonarek, „Romajowie i obcy w Kronice Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna bizantyńczyków i ich stosunek do obcych w świetle Kroniki Jana Skylitzesa”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, ss. 211
Mirosław J. Leszka
2. Anna Kowalska-Pietrzak, „Prałaci i kanonicy kapituły łęczyckiej do schyłku XV wieku”, Łódź 2004, ss. 393
Zofia Wilk-Woś
3. Anna Odrzywolska-Kidawa, „Biskup Piotr Tomicki (1464–1535). Kariera polityczna i kościelna”, Warszawa 2004, ss. 224
Anna Kowalska-Pietrzak
4. „Raporty roczne Ambasady Brytyjskiej w Warszawie 1945–1970”, oprac. M. Nurek, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2003, ss. 489
Andrzej M. Brzeziński
5. „Dr. Franjo Tudjman – neoprostena pobjeda”, red. M. Tudjman, Zagreb 2003, ss. 321
Anna Wawrzeńczak

KRONIKA NAUKOWA

1. X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP pt. „Archiwum jako wizytówka macierzystej instytucji” (Poznań, 24-25 czerwca 2004)
Dariusz Klemantowicz
2. Polacy nad kanałem La Manche
Marzena Iwańska
3. VII Sympozjum Kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa (Kazimierz Dolny, 7-9 października 2004)
Waldemar Ceran
4. „Mała Święta Góra”. Forum naukowe historyków i filologów-slawistów
Ivan Petrov, Małgorzata Skowronek
5. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Fenom Getta Łódzkiego 1940-1944”, ŁÓDŹ, 11-12 października 2004
Ilona Florczak
6. Sprawozdanie z sesji naukowej „85-lecie województwa łódzkiego. Przeszłość i teraźniejszość”
Aneta Cilulka
7. Sprawozdanie z uroczystości Jubileuszu profesor Krystyny Śreniowskiej
Jolanta Kolbuszewska

PRO MEMORIA

1. Doktor Jerzy Wojciechowski (1947-2004)
Arkadiusz Adamczyk

Recent Submissions

View more