Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2016-10-11T10:42:03Z
dc.date.available2016-10-11T10:42:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, 72. Wprowadzenie, [w:] P. Szukalski (red.), Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI w., Wyd. UŁ, Łódź 2015, 7-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-279-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19862
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherwydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdemografiapl_PL
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.titleWprowadzeniepl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number7-9pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBald K., Markowski T. (red.) [2005], Obszar metropolitalny Łodzi – wyzwania i problemy, Biuletyn KPZK PAN, z. 215pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J. [2014], Ludność Łodzi − rozwój i przemiany strukturalne, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesJaniszewska A. [2007], Dobór przestrzenny i demograficzno-społeczny małżeństw zawieranych w Łodzi, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesJaniszewska A. [2013], Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geograficzne, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesKałuża D., Kowaleski J. T., Lange M., Nowak-Sapota W., Szukalski P. [2008], Problemy demograficzne społeczności łódzkiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym i zdrowotnym, Wyd. Biblioteka, Łódźpl_PL
dc.referencesKowaleski J. T. (red.) [1997], Procesy demograficzne w Makroregionie Środkowym, Absolwent, Łódźpl_PL
dc.referencesKowaleski J. T. (red.) [2002], Reprodukcja ludności i mobilność przestrzenna na obszarze Ziemi Łódzkiej, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesKurek S., Lange M. [2013], Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym, Wyd. Nauk. UP, Krakówpl_PL
dc.referencesLiszewski S. [2001], Zarys monografii województwa łódzkiego, ŁTN, Łódźpl_PL
dc.referencesObraniak W. [2007], Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984−2006, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódźpl_PL
dc.referencesRokicka E. (red.) [2013], Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesRzepkowski A. [2008], Ludność miasta Łodzi w latach 1918−1939, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesStarosta P. (red.) [2012],Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesSzukalski P. (red.) [2010], Społeczno-demograficzne wyzwania stojące przed Łodzią i województwem łódzkim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 35, Wyd. UŁ, Łódź, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/254 [dostęp 12.09.2015]pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2012], Sytuacja demograficzna Łodzi, Wyd. Biblioteka, Łódź, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3445 [dostęp 12.09.2015]pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2012], Raport z realizacji grantu Prezydenta Miasta Łodzi „Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi”, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/3539 [dostęp 12.09.2015]pl_PL
dc.referencesSzukalski P., Fernandez-Martinez C., Weyman T. [2013], Lodzkie Region: Demographic challenges within an ideal location, „OECD LEED Working Paper”, http://www.oecd.org/cfe/leed/LODZKIE%20REGION_V7.pdf [dostęp 12.09.2015]pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska