Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2016-10-11T11:26:23Z
dc.date.available2016-10-11T11:26:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Przemiany zachowań rozrodczych w województwie łódzkim, [w:] P. Szukalski (red.), Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI w., Wyd. UŁ, Łódź 2015, 33-57pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-279-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19864
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzachowania prokreacyjnepl_PL
dc.subjectzachowania rozrodczepl_PL
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectprzemiany rodzinypl_PL
dc.subjectprzełom XX i XXI wiekupl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.titlePrzemiany zachowań rozrodczych w województwie łódzkimpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number33-57pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBongaarts J., Feeney G. [1998], On the tempo and quantum of fertility, „Population and Development Review”, vol. 24, no 2, 271−291pl_PL
dc.referencesFrątczak E., Ptak-Chmielewska A. [1999], Formuła Bongaartsa−Feeneya – zastosowania dla Polski, „Studia Demograficzne”, nr 2 (136), 43−61pl_PL
dc.referencesGolini A. [1998], How low can fertility be? An empirical exploration, „Population and Development Review”, vol. 24, no 1, 59−74pl_PL
dc.referencesHolzer-Żelażewska D., Tymicki K. [2009], Cohort and period fertility of Polish women, 1945–2008, „Studia Demograficzne”, nr 1 (155), 48−69, http://www.sd.pan.pl/images/stories/pliki/Archiwum/2009_1_3_dhz_kt.pdfpl_PL
dc.referencesJaniszewska A. [2013], Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geograficzne, Wyd. UŁ, Łódź, 310 s.pl_PL
dc.referencesKurek S., Lange M. [2013], Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym, WN UP, Kraków, 160 s.pl_PL
dc.referencesLutz W., Skirbekk V., Testa M. R. [2006], The low-fertility trap hypothesis: Forces that may lead to further postponement and fewer births in Europe, „Vienna Yearbook of Population Research 2006”, 167−192, http://hw.oeaw.ac.at/0xc1aa500d_0x00144e25pl_PL
dc.referencesPodogrodzka M. [2011], Przestrzenne zróżnicowanie płodności w Polsce, „Studia Demograficzne”, nr 2 (160), 85−106, http://www.sd.pan.pl/images/stories/pliki/Archiwum/2011_2_3_mp_przestrzenne_zroznicowanie_plodnosci_wpolsce.pdfpl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2010], Nastoletnie macierzyństwo w Polsce – ujęcie regionalne, „Praca Socjalna”, nr specjalny, 135−157, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5359pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2011], Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 1, 14−18, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3463pl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2012], Sytuacja demograficzna Łodzi, Wyd. Biblioteka, Łódź, 46 s., http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3445pl_PL
dc.referencesSzukalski P., Fernandez-Martinez C., Weyman T. [2013], Lodzkie Region: Demographic challenges within an ideal location, „OECD LEED Working Paper”, 56 s.; http://www.oecd.org/cfe/leed/LODZKIE%20REGION_V7.pdfpl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2015], Przestrzenne zróżnicowanie dzietności w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, 2015, nr 4, 13−27, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/wiadomosci-statystyczne-nr-4-kwiecien-2015-r-,2,21.html; http://hdl.handle.net/11089/8118pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska