Show simple item record

dc.contributor.authorJaniszewska, Anna
dc.date.accessioned2016-10-11T11:28:24Z
dc.date.available2016-10-11T11:28:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationAnna Janiszewska, Depopulacja ludności w województwie łódzkim, [w:] P. Szukalski (red.), Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI w., Wyd. UŁ, Łódź 2015, 11-32pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-279-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19865
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectdepopulacjapl_PL
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectprzełom XX i XXI wiekupl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectdemografiapl_PL
dc.subjectprzemiany demograficznepl_PL
dc.titleDepopulacja ludności w województwie łódzkimpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderAnna Janiszewskapl_PL
dc.page.number11-32pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 [2013], Zarząd Województwa Łódzkiego, http://www,strategia,lodzkie,pl/index,php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=11pl_PL
dc.referencesBank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indekspl_PL
dc.referencesBański J. [2007], Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce – polaryzacja czy równoważenie?, „Przegląd Geograficzny”, 79 (1), 45−79, www,igipz,pan,pl/en/zpz/banski/PDF/1_Koncepcje_rozwoju,pdfpl_PL
dc.referencesBucher H., Mai R. [2005], Depopulation and its consequences for the regions of Europe, DG III – Social cohesion, Brusselspl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J. [2001], Rozmieszczenie, struktura demograficzna oraz wielkość i struktura zaludnienia, [w:] S. Liszewski, Zarys monografii województwa łódzkiego, ŁTN, Łódź, 187−193pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J. [2014], Ludność Łodzi − rozwój i przemiany strukturalne, Wyd. UŁ, Łódźpl_PL
dc.referencesGawryszewski A. [2005], Ludność Polski w XX wieku, PAN IGiPZK, Monografie, 5, Warszawapl_PL
dc.referencesNarodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników [2012], GUS, Warszawapl_PL
dc.referencesRegiony wyludniające się. Nowy paradygmat demograficzny i terytorialny. Studium [2008], Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego 2008, http://www,europarl,europa,eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/pe408928_ex_/pe408928_ex_pl,pdfpl_PL
dc.referencesRunge J. [2007], Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. UŚ, Katowicepl_PL
dc.referencesSzukalski P. [2012], Sytuacja demograficzna Łodzi. Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi, Wyd. Biblioteka, Łódźpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska